KARTKA Z KALENDARZA – 8 LISTOPADA

8 listopada 1632 roku sejm elekcyjny poparł kandydaturę syna Zygmunta III Wazy – Władysława Wazę – na króla Polski. Tym samym nowy król jako Władysław IV Waza rozpoczął szesnastoletnie rządy w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Za czasów panowania Władysława IV Wazy polska prowadziła wojnę z Rosją w latach 1632-1634, zakończoną pokojem wieczystym w Polanowanie, na mocy którego potwierdzone zostały nabytki Rzeczpospolitej z 1619 roku – województwo smoleńskie oraz ziemię czernihowską i siewierską.

Z kolei w latach 1633 – 1634 na swoją korzyść Władysław IV rozstrzygnął również konflikt z Turcją, który zakończył się dla Polski nie tylko uznaniem granic Polski, ale również obietnicą sułtana, który miał powstrzymywać najazdy Tatarów na ziemie polskie.

Mapa Polski w XVII wieku, Tytuł: „Trzy mapy Polski”, Autor – Babirecki Jan (1855-1902), współautor – Druk – Litografia Karola Kranikowskiego (Kraków), Wydawca – Gebethner i Wolff, Sygnatura – ZZK 13 416, źródło – Biblioteka Narodowa, domena publiczna

Warto również przypomnieć, że Władysław IV Waza przygotowywał wielką wojnę z Turcją, która miała mu zapewnić nie tylko rolę obrońcy chrześcijaństwa, ale także zdobycze terytorialne – Mołdawię, Wołoszczyznę i Siedmiogród. Król polski prowadził tajne rozmowy z Kozakami, obiecując im podniesienie rejestru kozackiego /zwiększenie liczby wojsk kozackich/ i udział w łupach wojennych. Plany te pokrzyżowali jednak polscy magnaci i szlachta, a wielkie rozczarowanie Kozaków, którzy uznali rezygnację Rzeczypospolitej z wojny za zdradę było jedną z przyczyn wybuchu powstania na Ukrainie w 1648 roku.

Zdjęcia:

Portret królewicza Władysława Zygmunta Wazy w stroju polskim, Pieter Claesz. Soutman, kopia warsztatowa, 1642, płótno, olej, 206 x 127,5, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Wil.1134, f za Wikimedia Commons, domena publiczna;

Portret króla Władysława IV Wazy, źródło: Królowie i książęta: rysunki Jana Matejki, Matejko Jan (1838-1893), Biblioteka Narodowa, Sygnatura: A.2917/Repr.XIX/IV-27, domena publiczna;

Portret królewicza Władysława Wazy autorstwa Rubensa – Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie, za Wikimedia Commons.

Scroll to Top