KARTKA Z KALENDARZA – 7 CZERWCA

7 czerwca 1329 roku zmarł Robert I Bruce, król Szkocji w latach 1306 – 1329.

Robert Bruce uzyskał koronę królewską stając na czele powstania przeciwko rządom angielskim w Szkocji. Początkowo jednak był jednym z możnych w Szkocji, którzy pod koniec XIII wieku podporządkowali się i złożyli hołd królowi Anglii Edwardowi I. W 1297 roku wybuchła jednak nowa rebelia w Szkocji na czele której stanął William Wallace. W bitwie pod Stirling rozbił wojska angielskie, jednak rok później – w 1298 roku został pokonany w bitwie pod Falkirk. Mimo że Szkoci ponownie uznali protekcję Edwarda I, część możnych w Szkocji, tym razem na czele z Robertem Bruc`em walczyło nadal z Anglikami.

Robert Bruce jako jeden z kandydatów do tronu szkockiego wszedł jednak w konflikt z innymi możnymi w Szkocji, którzy rościli sobie pretensję do tronu. Walki wewnętrzne w Szkocji wykorzystał Edward I, ponownie doprowadzając do hołdu szkockiej szlachty. Opór nadal stawiał Wiliiam Wallace, który został jednak w 1305 roku schwytany i stracony. Mimo to konflikt szkocko – angielski trwał, a na jego czele stanął już jako król Szkocji Robert I /koronował się 27 marca 1306 roku/, który wobec przewagi Edwarda I musiał uciekać do Irlandii.

Sytuacja w Szkocji i Anglii zmieniła się wraz ze śmiercią Edwarda I w 1307 roku. Jego następca Edward II nie potrafił przeciwstawić się wojskom szkockim, które w bitwie pod Bannockburn 24 czerwca 1314 roku rozbiły wojska angielskie, co spowodowało, że Anglicy musieli opuścić całkowicie Szkocję. Bitwa ta przesądziła również o niepodległości Szkocji, mimo że w 1322 roku Anglicy podjęli kolejną próbę podporządkowania sobie Szkocji. To się jednak nie udało, a w 1328 roku formalnie Anglia uznała niepodległość Szkocji. Wówczas zawarto w Northampton pokój szkocko-angielski między Robertem I a królem Anglii Edwardem III.

Zdjęcia:

Robert Bruce, za Wikimedia Commons, domena publiczna;

Edward I Długonogi (król Anglii 1272–1307), za Wikimedia Commons, domena publiczna;

Bitwa pod Bannockburn, miniatura z Ilustrowanej Biblii z Holkham, źródło: Biblioteka Brytyjska, numer inwentarzowy: ADD. 47682, f.40, plik został udostępniony przez British Library i pochodzi z jej cyfrowych zasobów, plik udostępniony jest na licencji Creative Commons CC0 1.0 Uniwersalna Licencja Domeny Publicznej, za Wikimedia Commons, domena publiczna.

Scroll to Top