KARTKA Z KALENDARZA – 4 MAJA

4 maja 1945 roku został aresztowany przez wywiad wojskowy armii Stanów Zjednoczonych Hans Frank – Generalny Gubernator na okupowanych ziemiach polskich, jeden z największych zbrodniarzy wojennych, powieszony w Norymberdze w 1946 roku.

Hans Frank był członkiem NSDAP, a jako prawnik bronił jej działaczy w sądach, zwracając swoją uwagę najwyższych władz partii, w tym samego Hitlera. 26 października 1939 roku został z nadania Adolfa Hitlera mianowany namiestnikiem w Generalnym Gubernatorstwie dla okupowanych ziem polskich, a stolicą GG był Kraków. Swoją siedzibę Hans Frank urządził na Wawelu.

Hans Frank podlegał tylko Adolfowi Hitlerowi, co dawało mu nieograniczoną władzę w Generalnym Gubernatorstwie. W GG dopuścił się wielu zbrodni przeciwko ludzkości, a jako Generalny Gubernator przez niemal sześć lat prowadził rabunkową gospodarkę na okupowanych ziemiach polskich, dopuszczając się wielu zbrodni na Polakach i Żydach. Warto podkreślić, że pod jego jurysdykcją znajdowała się większość położonych na terenie okupowanej Polski obozów koncentracyjnych.

W 1945 roku na wiadomość o zbliżającej się Armii Czerwonej, Hans Frank zdecydował się na ucieczkę z Krakowa, zabierając ze sobą dzieła sztuki jak: Damę z gronostajem Leonarda da Vinci, Krajobraz z miłosiernym samarytaninem Rembrandta oraz Portret młodzieńca Rafaela Santi, który nadal jest poszukiwany. 4 maja 1945 roku Frank został aresztowany przez Amerykanów, którym przekazał swoje pamiętniki będące ważnym dowodem w procesie norymberskim.

W procesie przed Międzynarodowy Trybunałem Wojskowym w Norymberdze Hans Frank został skazany na karę śmierci i powieszony 16 października 1946 roku.

Zdjęcia:

Hans Frank /w ciemnych okularach podczas procesu w Norymberdze/, źródło: Bundesarchiv, Bild 183-V01032-3 / CC-BY-SA 3.0, plik udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Niemcy, za Wikimedia Commons;

Proklamacja Gubernatora Generalnego [Inc.:] Führer i Kanclerz Rzeszy Niemieckiej, Adolf Hitler, powierzył mi rozporządzeniem […] = Proklamation des Generalgouverneurs [Inc.:] Der Führer und Kanzler de Deutschen Reiches, Adolf Hitler, hat mit durch Erlass, data wydarzenia: 1939 rok, druk ulotny, sygnatura: DŻS IA 7 Cim, źródło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna;

Rozporządzenie o statucie prawnym Polaków [Inc.:] Na podstawie § 5 ust. 1 Dekretu Führera z dnia 12 października 1939 r. (Dz. U. Rzeszy Niem. I str. 2077) rozporządzam: § 1. Zamieszkała na obszarze Generalnego Gubernatorstwa ludność polska zgodnie z prawami Wielkiej rzeszy Niemieckiej Nie Jest Narodem […] : Kraków, 15 października 1943, sygnatura: DŻS IA 7 Cim., źródło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna.

Scroll to Top