KARTKA Z KALENDARZA – 3 MARCA

3 marca 1918 roku bolszewicka Rosja wycofała się z I wojny światowej podpisując pokój w Brześciu nad Bugiem.

Traktat pokojowy Rosja Radziecka zawarła z Cesarstwem Niemieckimi i Austro – Węgrami oraz ich sojusznikami. Traktat poprzedzony został długimi rokowaniami między oboma stronami, a rozpoczęły się one 3 grudnia 1917 w Brześciu Litewskim /Brześć nad Bugiem/. 15 grudnia podpisano rozejm, który wszedł w życie 17 grudnia. Zawarto w nim postanowienie o zakazie przemieszczania o wojsk z frontu wschodniego na zachodni.

Dokument – Traktat brzeski z 3 marca 1918 roku, źródło: Politisches Archiv des Auswärtigen Amts, za Wikimedia Commons, domena publiczna

22 grudnia 1917 roku Brześciu rozpoczęły się rokowania pokojowe, władze niemieckie działały według starej dyplomacji wprowadzając wywody o anektowanych prowincjach, o korzyściach gospodarczych, o liniach strategicznych. Władze radzieckie przeforsowały zaś jawność obrad, a publikacje tekstów, wygłaszanych przemówień i obrady nad sprawami podpisania pokoju wykorzystały do głoszenia haseł rewolucyjnych, gdzie delegaci bolszewiccy jak Adolf Joffe i Lew Trocki górowali nad pruskim gen. Hofmanem i niemieckim dyplomatom Kuhlmannem oraz dyplomatom austriackim Czerninem.

Wobec toczących się sporów między stronami doszło do zerwania rozmów, a 18 lutego 1918 roku Niemcy wznowili działania zbrojne. Wobec zagrożenia niemiecką ofensywą bolszewicy zgodzili się 3 marca 1918 roku zawrzeć pokój, na mocy który Rosja traciła ziemie Królestwa Polskiego, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii. Z kolei na Zakaukaziu Rosja utraciła na rzecz Turcji – Kars, Batumi i Ardahan.

Scroll to Top