KARTKA Z KALENDARZA – 3 LUTEGO

3 lutego 1924 roku w Waszyngtonie zmarł Thomas Woodrow Wilson, prezydent Stanów Zjednoczonych z ramienia Partii Demokratycznej w latach 1913-1921.

W okresie swoich rządów wprowadził szereg reform w kraju, między innymi powołał System Rezerwy Federalnej, zmienione zostały zasady wybory do Senatu, jak również angażował się w sprawy Ameryki Łacińskiej, między innymi: Dominikanę, Haiti i Meksyk.

Sytuacja Stanów Zjednoczonych i prezydenta Wilsona zmieniła się wraz z wybuchem wojny w Europie w 1914 roku. Wilson zachowując neutralność chciał uniknąć włączania się Ameryki w konflikt europejski. Sytuacja zmieniła się dopiero w 1917 roku. Niemcy wprowadziły nieoganiczoną wojnę podwodną, co uderzyło w amerykańską gospodarkę, a ponadto władze Niemiec rozpoczęły starania o zawarcie sojuszu z Meksykiem. Tzw. Telegram Zimmermanna, w którym Niemcy proponowały Meksykowi sojusz oraz pomoc w uzyskaniu utraconych terytorium w wojnie meksykańsko – amerykańskiej w 1848 roku, był głównym powodem, dla którego Stany Zjednoczone przystąpiły do I wojny światowej. Politycy, ale również społeczeństwo w Stanach Zjednoczonych uznali, że Niemcy ingerują w politykę państw Ameryki, co wywołało wzrost antyniemieckich nastrojów w USA.

2 kwietnia 1917 roku Wilson w Kongresie zaapelował o przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny. Senat 82 głosami przeciwko 6 podjął uchwałę upoważniającą prezydenta Wilsona do wypowiedzenia wojny Niemcom. 6 kwietnia w Izbie Reprezentantów większością 373 głosów przeciwko 50 podjęto identyczną uchwałę. Wilson nie czekając na dalszy rozwój wypadków, 6 kwietnia wypowiedział wojnę Niemcom.

W czasie trwania I wojny światowej Wilson w orędziu skierowanym 8 stycznia 1918 roku do Kongresu Stanów Zjednoczonych zaproponował tzw. 14 punktów, w których punkt 13 mówił o wolnej, niepodległej z dostępem do morza Polski.

Wilson przybył również do Europy, gdzie podpisano traktat wersalski, jednak był już rozczarowany jego postanowieniami, a zwłaszcza nie udało mu się przekonać Kongresu do ratyfikacji przystąpienia Stanów Zjednoczonych do Ligi Narodów. Wpływ na to miał udar mózgu i paraliż lewej strony ciała, który na wiele miesięcy wykluczył go z polityki.

W 1919 roku został uhonorowany pokojową Nagrodę Nobla. Thomas Woodrow Wilson zmarł w Waszyngtonie 3 lutego 1924 roku.

Zdjęcia:

Prezydent USA Thomas Woodrow Wilson (trzyma w ręku kapelusz) i prezydent Francji Raymond Poincare (obok Amerykanina) w powozie, po przyjęciu Paktu Ligi Narodów na posiedzeniu plenarnym konferencji paryskiej, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, data wydarzenia: 28 kwietnia 1919 roku, sygnatura: 1-M-4,

Spotkanie Rady Czterech; przedstawiciele aliantów po podpisaniu traktatu. Widoczni od prawej: prezydent USA Thomas Woodrow Wilson, premier Francji Georges Clemenceau, premier Włoch Wittorio Orlando, premier Anglii George David Lloyd, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygnatura 1-M-2-1,

Przedstawiciele państw Ententy po podpisaniu traktatu. Na pierwszym planie widoczni m.in.: prezydent USA Thomas Woodrow Wilson (1. z lewej), premier Francji Georges Clemenceau (w środku), minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Arthur James Balfour (2. z prawej), źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Data wydarzenia: 1919-06-28, Sygnatura: 1-M-2-2, domena publiczna.

Scroll to Top