KARTKA Z KALENDARZA – 28 STYCZNIA

28 stycznia 1965 roku w Paryżu zmarł Maxime Weygand, francuski generał, Generalny Inspektor Sił Zbrojnych we Francji, jeden z bohaterów w czasie I wojny światowej, członek rządu kolaborującego z III Rzeszą, gdzie był ministrem obrony.

Maxime Weygand urodził się w 1867 roku. Dwadzieścia lat później w 1887 roku ukończył szkołę oficerską. W czasie I wojny światowej był szefem sztabu generała Ferdinanda Focha, zaś w 1918 roku szefem sztabu sił sprzymierzonych. W czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku przybył do Polski z misją wojskową, pomagając naszym wojskom w odparciu sowieckiej ofensywy na Warszawę w sierpniu 1920 roku.

Weygand dowodził następnie wojskami francuskimi na Bliskim Wschodzie, od 1930 roku był szefem francuskiego Sztabu Generalnego. W 1935 roku przeszedł na emeryturę, zajmując się pracą naukową.

W 1939 roku został ponownie powołany do czynnej służby w armii, zaś w maju 1940 roku został Naczelnym Wodzem Sił Zbrojnych Francji i sił alianckich we Francji, będący tym samym jednym ze współodpowiedzialnych za klęskę Francji w wojnie z III Rzeszą. Po klęsce Francji poparł rząd Philippa Petaina, wchodząc do niego jako minister obrony. Pod koniec 1940 roku został wysłany do Afryki Północnej. Bardzo szybko popadł w konflikt z władzami Vichy i Niemcami nie godząc się na politykę kolaboracji. Z tego też powodu został aresztowany 12 listopada 1941 roku i więziony przez Niemców do końca II wojny światowej.

Z niewoli wyszedł po wkroczeniu wojsk amerykańskich na teren III Rzeszy. Został uwięziony i stanął przed francuskim sądem oskarżony o zdradę. 9 maja 1946 roku wyszedł na wolność, a w 1948 roku zrehabilitowano Weyganda. Zmarł 28 stycznia 1965 roku w Paryżu. Ostatnie lata życia poświęcił pracy naukowej i pisaniu pamiętników.

Zdjęcia:

Francuski generał Maxime Weygand. Fotografia sytuacyjna, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, data wydarzenia: 1940, sygnatura: 2-15678;

Maxime Weygand, generał francuski – fotografia portretowa w mundurze, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, data wydarzenia: 1930 rok, sygnatura: 1-E-4524;

Delegacja aliantów przed wagonem sztabowym, w którym Niemcy podpisali akt kapitulacji. Widoczni: marszałek Ferdinand Foch („1”), admirał sir R. Wemyss („2”), generał Maxime Weygand („3”), kontradmirał G. Hope („4”), kapitan Marriott („5″j), generał Desticker („6”), kapitan de Mierry („7”), Riedinger („8”), Laperche („9”), źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Sygnatura: 1-M-1-2.

Scroll to Top