KARTKA Z KALENDARZA – 28 MARCA

28 marca 1974 roku parlament jednogłośnie wybrał Nicolae Ceaușescu na urząd prezydenta Rumunii.

Nicolae Ceaușescu to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci systemu komunistycznego po 1945 roku w Europie Środkowo – Wschodniej. Przez ponad dwadzieścia lat rządził bałkańskim państwem, gdzie otoczony był kultem jednostki, a jego tajna policja – Securitate – stała się symbolem krwawej dyktatury.

Generał Wojciech Jaruzelski i dyktator Rumunii – Nicolae Ceaușescu, za Wikimedia Commons, domena publiczna

Rumunię doprowadził do zapaści gospodarczej, wszechobecnej korupcji, a oderwany od rzeczywistości Ceaușescu zaczął być traktowany przez kraje Europy Zachodniej jak dyktator.

Sytuacja Ceaușescu zmieniła się diametralnie w drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX wieku. Pogarszająca się sytuacja gospodarcza Rumunii, izolacja w Europie, rozpad bloku wschodniego, demokratyzacja państwa w Polsce, Czechosłowacji i na Węgrzech odbijały się głośnym echem w Rumunii. Do tego doszedł również konflikt z Michaiłem Gorbaczowem, przywódcą Związku Radzieckiego, który pozostawił rumuńskiego dyktatora bez pomocy gospodarczej i wsparcia politycznego.

Okres, w którym dyktator pozbawiony pomocy Związku Radzieckiego, pozostawiony przez wojsko i tajną policję – Securitate, które odwróciły się od wodza, był dla Nicolae Ceaușescu tragicznym momentem w jego życiu. Rewolucja w kraju, która wybuchła 21 grudnia rozlała się po całej Rumunii, a ucieczka 22 grudnia z Bukaresztu śmigłowcem i późniejsza podróż autostopem zakończyła się dla dyktatora i jego żony katastrofalnie.

Stojący na czele Frontu Ocalenia Narodowego Ion Iliescu nie miał litości. Powołany specjalny sąd wojskowy przeprowadził proces Eleny i Nicolae Ceaușescu. Trwający niespełna godzinę proces zakończył się wyrokiem – karą śmierci. 25 grudnia ok. 15.00 Elena i Nicolae zostali rozstrzelani, a ich śmierć oznaczała koniec dyktatury w Rumunii.

Scroll to Top