KARTKA Z KALENDARZA – 26 LISTOPADA

26 listopada 1335 roku w Wyszehradzie zapadł wyrok w sprawie sporu polsko – krzyżackiego o Pomorze Gdańskie i Kujawy.

Sąd arbitrażowy, w którym władcy Czech – Jan Luksemburczyk i Węgier – Karol Andegaweński, zdecydowali, że Kujawy i ziemia dobrzyńska mają zostać zwrócone królowi Polskiemu Kazimierzowi Wielkiemu, zaś Pomorze pozostanie przy Zakonie jako wieczysta jałmużna polskiego króla, był jednym z etapów na drodze do odzyskania utraconych przez Polskę ziem.

Dopiero pokój w Kaliszu między Królestwem Polskim a Zakonem Krzyżackim w 1343 roku ostatecznie potwierdził odzyskanie Kujaw i ziemi dobrzyńskiej oraz pozostanie Pomorza Gdańskiego po stronie Zakonu.

Warto podkreślić, że podczas zjazdu w Wyszehradzie doszło do podpisania 12 listopada bardzo ważnego porozumienia polsko-czeskiego. Jan Luksemburski zrzekł się tytułu króla Polski za cenę 20 tysięcy kop groszy praskich, w zamian za zrzeczenie się przez Kazimierza praw do księstw śląskich i mazowieckich.

Dla Kazimierza Wielkiego zjazd w Wyszehradzie stanowił nie tylko wyjście naszego kraju z izolacji, ale również wzrosła pozycja polskiego króla na arenie międzynarodowej.

Mapa z czasów króla Władysława Jagiełły, autor: Putzger Friedrich Wilhelm (1849-1913), Autor: F. W. Putzgera – Atlas historyczny do dziejów starożytnych, średniowiecznych i nowożytnych dla użytku wyższych i średnich zakładów naukowych Austro-Węgier, Współautor: Schwabe Ernst (1858-1927). Wydawca: Lewicki J. (kartografia). Opracowanie: Bojarski Wł, Opracowanie: Baldamus Alfred (1856-1908) – Wydawca, Academica ID: 125931379, źródło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna

Zdjęcia:

Kazimierz III Wielki, źródło: Królowie i książęta: rysunki Jana Matejki, Matejko Jan (1838-1893), Biblioteka Narodowa, Sygnatura: A.2917/Repr.XIX/IV-27, domena publiczna;

Kazimierz Wielki Casimirus Magnus, grafika i rysunek z około 1857 roku, Galeria królów polskich istniejąca za czasów Stanisława Augusta w zamku Warszawskim, Sygnatura: G.64290, Biblioteka Narodowa, domena publiczna;

Kazimierz Wielki król Polski, grafika i rysunek z około 1857-1860: autorzy: Walkiewicz Władysław (1833-1900), Lesser Alexander (1814-1884), Sygnatura: G.27531, Biblioteka Narodowa, domena publiczna.

Scroll to Top