KARTKA Z KALENDARZA – 25 CZERWCA

25 czerwca 1447 roku w Krakowie koronowany na króla Polski został Kazimierz IV Jagiellończyk. Ożenił się z Elżbietą Habsburżanką, zwaną także Rakuszanką, łącząc się tym samym z wybitną dynastią, która rządziła w Czechach i na Węgrzech, które za czasów Kazimierza IV przypadły właśnie Jagiellonom.

6 marca 1454 roku wydał tak zwany akt inkorporacyjny, na mocy którego wcielał do Polski ziemie pruskie. Akt inkorporacji Prus rozpoczął trwająca trzynaście lat wojnę Polski z Zakonem Krzyżackim, która zakończyła się w 1466 roku drugim pokojem toruńskim, na mocy którego Królestwo Polskie odzyskało Pomorze Gdańskie z Gdańskiem, Warmię i Powiśle z Żuławami, a w ich obrębie miasta pruskie, takie jak: Malbork i Elbląg.

Umierając w 1492 roku Kazimierz Jagiellończyk pozostawił Polskę będącą jedną z największych potęg w Europie Środkowo-Wschodniej, a z naszym krajem zaczęto się liczyć na dworach europejskich.

Zdjęcia:

Portret Kazimierza Jagiellończyka, źródło: Królowie i książęta: rysunki Jana Matejki, Matejko Jan (1838-1893), Biblioteka Narodowa, Sygnatura: A.2917/Repr.XIX/IV-27, domena publiczna;

Kazimierz Jagiellończyk (1444-1492) : Warszawa, Zamek Królewski, pocztówka z 1918-1939, autor wzoru: Bacciarelli, Marcello (1731-1818), Sygnatura: DŻS XII 8b/p.30/24, źródło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna;

Zaślubiny Kazimierza Jagiellończyka z Elżbietą Austrjacką, pocztówka z lat 1927 – 1936, autor wzoru: Matejko Jan (1838-1893), Sygnatura: DŻS XII 8b/p.35/24, źródło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna.

Scroll to Top