KARTKA Z KALENDARZA – 24 CZERWCA

24 czerwca 972 roku pod Cedynią Mieszko I pokonał wojska margrabiego Marchii Łużyckiej Hodona.

O bitwie wiemy dzięki przekazowi niemieckiego biskupa Thietmara, który opisał starcie w swojej Kronice. Bitwa zakończyła się zwycięstwem wojsk księcia Mieszka I, którymi dowodził według biskupa Thietmara – jego brat Czcibor.

Pokonany w polu margrabia Marchii Łużyckiej musiał pogodzić się z obecnością w dolnym biegu Odry rządów Mieszka I. Podczas zjazdu w Kwedlinburgu w 973 roku doszło do spotkania, w trakcie którego podjęte zostały decyzje dotyczące spornej kwestii Mieszka I i i margrabiego Hodona. Nie znamy osądu cesarza, bowiem wyrok nie został wykonany, jednak Mieszko dla utrzymania pokoju na Odrze został zmuszony do oddania jako zakładnika swojego syna Bolesława.

Zdjęcia:

Portret księcia Mieszka I, źródło: Królowie i książęta: rysunki Jana Matejki, Matejko Jan (1838-1893), Biblioteka Narodowa, Sygnatura: A.2917/Repr.XIX/IV-27, domena publiczna.

Portret Mieszka I, Fot. litografii wykonanej w latach 1857-1860 przez Władysława Walkiewicza według rysunku Aleksandra Lessera, źródło: Biblioteka Narodowa, data wydania: 1875 rok, Sygnatura: F.3079/W, domena publiczna.

Mały atlas do historyi polskiey J. Miklaszewskiego i T. Wagi z sześciu kar.t jeograficznych złożony /pisownia oryginalna/, źródło: Biblioteka Narodowa, data wydania: 1824 rok, współautorzy: Waga Teodor (1739-1801), Lelewel Joachim (1786-1861), Miklaszewski, Józef (?-1833), Sygnatura: ZZK 0.88, domena publiczna
Scroll to Top