KARTKA Z KALENDARZA – 24 MAJA

24 maja 1850 roku zmarł Michał Hieronim Radziwiłł, herbu Trąby, polski generał, uczestnik wojen napoleońskich, a także powstania listopadowego, w którym został wybrany na wodza naczelnego.

Michał Hieronim Radziwiłł w przeciwieństwie do swoich rodziców nie popierał dworu w Petersburgu i włączył się w walkę przeciwko Rosji biorąc udział w wojnach napoleońskich m.in. w kampanii rosyjskiej w 1812 roku.

Po wybuchu powstania listopadowego w 1830 roku wszedł w skład rozszerzonej Rady Administracyjnej, kierował Komisją Potrzeb Wojskowych, a po dymisji dyktatora Józefa Chłopickiego, został wybrany 20 stycznia 1831 roku na wodza naczelnego powstania. Po bitwie o Olszynkę Grochowską 25 lutego 1831 roku został poddany krytyce, wobec czego dzień później, 26 lutego podał się do dymisji. Mimo odejścia z funkcji wodza naczelnego pozostał w Warszawie, gdzie po upadku powstania dostał się do niewoli i został zesłany do Jarosława, a jego dobra skonfiskowane. Na zesłaniu przebywał do 1836 roku.

Michał Hieronim Radziwiłł herbu Trąby, źródło: Muzeum w Nieborowie i Arkadii, autor: nieznany, za Wikimedia Commons, domena publiczna

Michał Radziwiłł dokonał w czasie powstania listopadowego szeregu zmian w armii polskiej. Zreorganizował sztab główny, wydzielając generalne kwatermistrzostwo, jako instytucję samodzielną, która składała się z oddziału szefa sztabu głównego i z oddziału generała służby. Zorganizował także jazdę, piechotę, dzieląc ją na cztery dywizji, jak również powołał rezerwę armii pod jednym dowództwem.

Michał Hieronim Radziwiłł zmarł 24 maja 1850 roku w Warszawie. Za zasługi na polu bitewnym został odznaczony m.in. orderem kawaleryjskim oficerskim Legii Honorowej oraz krzyżem kawalerskim Orderu Virtuti Militari.

Zdjęcia:

Fotografia obrazu olejnego autorstwa Bogdana Willewalde zatytułowanego „Bitwa pod Olszynką Grochowską”, źrodło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna, sygnatura: F.120416/IV;

Bitwa pod Grochowem i zdobycie Olszynki, pocztówka sprzed 1906 roku, źrodło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna, sygnatura: DŻS XII 8b/p.34/53.

Scroll to Top