KARTKA Z KALENDARZA – 24 MAJA

24 maja 1829 roku cesarz Mikołaj I Romanow został koronowany w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego w Warszawie na króla Polski.

Konstytucja Królestwa Polskiego /Kongresowego/, nadana 27 listopada 1815 przez cesarza Aleksandra I i będąca wypełnieniem postanowień Kongresu Wiedeńskiego, przewidywała koronację cesarza Rosji na króla Polski. Królestwo Kongresowe było formalnie związane unią realną z Rosją, a cesarze rosyjscy nosili tytuł króla Polski.

Mikołaj I został jednak zdetronizowany przez Sejm Królestwa Polskiego 25 stycznia 1831 roku w czasie powstania listopadowego. Po upadku powstania listopadowego, Mikołaj I zniósł polską konstytucję zastępując ją Statutem Organicznym, włączając ziemie Królestwa Polskiego do Cesarstwa Rosyjskiego. Mikołaj I zniósł także odrębność koronacji, która nie odbywała się już w Warszawie, lecz w Moskwie razem z koronacją na cesarza Rosji. Statut Organiczny ponadto zlikwidował odrębność Królestwa Polskiego od Cesarstwa Rosyjskiego, jak również  sejm, wojsko czy budżet.

Car Mikołaj I Romanow, źródło: Franz Krüger (1797–1857), zbiór: Ermitraż, data powstania 1852 rok, za Wikimedia Commons, domena publiczna
Scroll to Top