KARTKA Z KALENDARZA – 22 KWIETNIA

22 kwietnia 1870 roku urodził się przywódca Rewolucji Październikowej w Rosji Włodzimierz Ilicz Uljanow /Lenin/.

Lenin już jako student miał problemy z prawem podczas studiów na Uniwersytecie Kazańskim. Został z niego wydalony za udział w demonstracji studenckiej oraz zesłany do guberni kazańskiej. W 1891 roku zdał jednak egzamin z prawa na Uniwersytecie w Sankt Petersburgu. Podjął również pracę jako pomocnik adwokata, a w 1894 roku wydał swoją pierwszą książkę. W 1895 roku wyjechał do Szwajcarii, przebywał również w Niemczech i Francji, gdzie nawiązał kontakty z komunistami.

Po powrocie do Rosji założył Związek Walki o Wyzwolenie Klasy Robotniczej. Ponownie został aresztowany i zesłany na Syberię, gdzie poślubił działaczkę socjalistyczną Nadieżdę Krupską. Kiedy w 1900 roku został zwolniony z więzienia wrócił do Sankt Petersburga, skąd ponownie wyjechał poza granice Rosji. Rewolucja w Rosji zastała go w Szwajcarii skąd przedostał się do Sankt Petersburga, jednak nie odegrał żadnej roli w działaniach rewolucyjnych.

Kolejne lata spędził w Finlandii i Galicji – zabór austriacki /Kraków i Zakopane/ oraz Szwajcarii, skąd dzięki pomocy Niemiec udał się do Rosji, aby stanąć na czele rewolucji. W nocy z 6 na 7 listopada 1917 roku rozpoczął się w Rosji bolszewicki zamach stanu, który doprowadził nie tylko do obalenia Rządu Tymczasowego w Rosji, ale utworzenia Rady Komisarzy Ludowych, na czele której stanął przywódca bolszewików Włodzimierz Lenin.

Wydarzenia z 6 na 7 listopada pozwoliły Leninowi i bolszewikom przejąć władzę i przystąpić do rozprawy z „wrogami ludu”, którymi zajęła się powołana w grudniu 1917 roku Ogólnorosyjska Nadzwyczajna Komisja do Walki z Kontrrewolucją, Spekulacją i Nadużyciami Władzy tzw. CZEKA. Na jej czele stanął Feliks Dzierżyński, jeden z najbliższych współpracowników Lenina.

Przejęcie władzy przez bolszewików doprowadziło również do wycofania się Rosji z I wojny światowej i zawarcia pokoju w Brześciu 3 marca 1918 z Cesarstwem Niemieckimi i Austro – Węgrami oraz ich sojusznikami.

Następstwem przejęcia władzy w Rosji przez rządy bolszewików była również między innymi: wojna domowa w Rosji między „białymi” i „czerwonymi”, próba przeniesienia władzy komunistycznej do Europy Zachodniej – wojna polsko – bolszewicka, a także krwawe rządy w Rosji Radzieckiej, w wyniku których zginęły miliony niewinnych osób, a ich liczbę nie sposób do dzisiaj oszacować.

30 sierpnia 1918 roku Lenin uniknął śmierci po zamachu dokonanym przez Fanny Kapłan. Z biegiem lat jego stan zdrowia pogarszał się, a od końca 1922 roku musiał wycofać się z aktywnego życia politycznego. Przed śmiercią spisał testament polityczny, w którym ostrzegał przed Józefem Stalinem. Po trzecim wylewie w 1923 roku Lenin stracił mowę i doznał paraliżu. Zmarł 21 stycznia 1924 roku w Gorkach niedaleko Moskwy.

Zdjęcia:

Włodzimierz Lenin, przywódca bolszewików, Zbiór: German Federal Archives, obecnie w zbiorach: Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst – Zentralbild (Bild 183), Bundesarchiv Bild 183-71043-0003, za Wikimedia Commons, domena publiczna;

Zdjęcie z książki Józefa Rotstadta (1877-1932) pt. „Lenin: zarys życia i działalności”, źródło: Biblioteka Narodowa, sygnatura: 1.510.534, domena publiczna;

Plac Czerwony, Katedra św. Bazylego i Muzeum Lenina w Moskwie. Widok zewnętrzny, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Sygnatura: 2-17073, domena publiczna.

Scroll to Top