KARTKA Z KALENDARZA – 22 KWIETNIA

22 kwietnia 1904 w Nowym Jorku urodził się Robert Oppenheimer, wybitny amerykański fizyk pochodzenia żydowskiego, który pełnił funkcję dyrektora naukowego „Projektu Manhattan” podczas II wojny światowej, którego celem była budowa bomby atomowej. Ze względu na fakt, że Oppenheimer kierował zespołem, który opracował i zdetonował pierwszą bombę atomową, uznawany jest za „Ojca bomby atomowej”.

Oppenheimer został zaproszony do udziału w programie przez szefa projektu generała Leslie Grovesa. Stanowisko dyrektora tajnego ośrodka w Los Alamos objął w czerwcu 1942 roku. Do swojego zespołu zebrał najlepszych naukowców, którzy rozpoczęli pracę nad stworzeniem bomby atomowej. Po trzech latach badań zdetonowana została pierwsza bomba atomowa, a cała akcja pod kryptonimem „Trinity” miała miejsce w Los Alamos 16 lipca 1945 roku. Po przeprowadzeniu testu Oppenheimer wypowiedział zdanie, zaczerpnięte z księgi hinduskiej „Jasność tysiąca słońc, rozbłysłych na niebie, oddaje moc Jego potęgi. Teraz stałem się Śmiercią, niszczycielem światów”.

Ogromne zniszczenie spowodowana pierwszym próbnym wybuchem atomowym zaniepokoiły Roberta Oppenheimera, co potwierdziło zrzucenie dwóch bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki w sierpniu 1945 roku. Po wojnie Oppenheimer sprzeciwiał się budowie bomby wodorowej oraz opowiadał się za kontrolą zbrojen atomowych i mimo że był przewodniczącym od 1946 roku komitetu doradczego Komisji Energii Atomowej w Stanach Zjednoczonych, został w 1954 roku pozbawiony certyfikatu bezpieczeństwa, na co miało wpływ również jego oskarżenie o poglądy komunistyczne i związki z komunistami w latach 30-tych XX wieku.

Warto dodać, że w latach 1947-1966 Oppenheimer pracował jako dyrektor Institute for Advanced Study w Princeton w stanie New Jersey, zaś w 1963 roku Komisja Energii Atomowej uznała i szczególnie doceniła rolę Roberta Oppenheimera w rozwoju badań atomowych przyznając mu prestiżową nagrodę im. Enrico Fermiego.

Robert Oppenheimer zmarł na raka gardła 18 lutego 1967 roku w Princeton w wieku 61 lat.

Zdjęcie: Robert Oppenheimer (z lewej) z gen. Grovesem przy szczątkach wieży w punkcie zero testu Trinity – wrzesień 1945 roku, autor: U.S. Army Corps of Engineers, źródło: domena publiczna za Wikimedia Commons;

15-kilometrowy grzyb po wybuchu bomby atomowej nad Hiroszimą, źródło: Autor: George R. Caron, w zbiorach National Archives and Records Administration i skatalogowany pod numerem ARC (National Archives Identifier) 542192;

Grzyb dymu powstały w wyniku wybuchu bomby atomowej nad Nagasaki 9 sierpnia 1945 roku, źródło: zdjęcie dostępne w zbiorach National Archives and Records Administration i skatalogowane zostało pod numerem ARC (National Archives Identifier) 535795, za Wikimedia Commons, domena publiczna.

Scroll to Top