KARTKA Z KALENDARZA – 18 LISTOPADA

18 listopada 1918 roku zaprzysiężony został rząd Jędrzeja Moraczewskiego.

Utworzony w Lublinie w nocy z 6 na 7 listopada 1918 roku przez Ignacego Daszyńskiego Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, znany jako „rząd lubelski”, istniał zaledwie kilkanaście dni.

Po powrocie do Polski Józefa Piłsudskiego, który przebywał w więzieniu w Magdeburgu, 11 listopada Rada Regencyjna przekazała mu władzę wojskową. Dzień później, 12 listopada premier Ignacy Daszyński złożył dymisję z urzędu, jednak Piłsudski już 13 listopada powierzył mu misję stworzenia nowego rządu. To jednak Daszyńskiemu się nie udało ze względu na spory z Narodową Demokracją, czego efektem było powołanie na jego miejsce kolejnego członka „rządu lubelskiego” – Jędrzeja Moraczewskiego, któremu 18 listopada udało się sformować i zaprzysiężyć nowy rząd tymczasowy.

Rząd Moraczewskiego, w składzie którego była większość ministrów z rządu lubelskiego Daszyńskiego przetrwał jedynie do 16 stycznia 1919 roku. Próba zamachu na rząd, brak porozumienia z innymi partiami – konserwatywnymi i endekami doprowadziła do upadku gabinetu Moraczewskiego, którego zastąpił Ignacy Jan Paderewski.

Zdjęcia:

Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej (Rząd Jędrzeja Moraczewskiego), źródło: Album zjednoczenia. Pamiątka piętnastolecia odzyskania niepodległości, 1934, s. 11, za Wikimedia Commons, domena publiczna;

Jędrzej Moraczewski, premier. Fotografia sytuacyjna, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygnatura: 1-A-1828;

Członkowie klubu parlamentarnego PPS w kuluarach sejmowych w okresie przesilenia gabinetowego w 1925 roku. Widoczni od lewej: Adam Pragier, Jędrzej Moraczewski i z prawej Rajmund Jaworowski, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, data wydarzenia: listopad 1925 roku, Sygnatura: 1-A-777-1, domena publiczna.

Scroll to Top