KARTKA Z KALENDARZA – 19 LISTOPADA

19 listopada 1885 roku urodził się Kazimierz Sosnkowski, polski polityk i wojskowy, generał, minister spraw wojskowych, Naczelny Wódź Armii Polskiej.

Kazimierz Sosnkowski był jednym z przywódców Organizacji Bojowej PPS, założycielem Związku Walki Czynnej; współtwórcą Legionów Polskich, Komendantem Głównym Związku Walki Zbrojnej. Po kryzysie przysięgowym został w 1917 roku razem z Józefem Piłsudskim aresztowany przez władze niemieckie, po czym do odradzającej się, po ponad wieku niewoli, Polski powrócił z twierdzy w Magdeburgu 10 listopada 1918 roku.

W czasie wojny polsko-bolszewickiej został mianowany 25 maja 1920 roku dowódcą Armii Rezerwowej. Dowodząc nią Sosnkowski odniósł szereg sukcesów w wojnie, ale przede wszystkim dał cenne trzy tygodnie marszałkowi Piłsudskiemu do koniecznego przegrupowania wojsk i przygotowania się do nowej ofensywy gen. Tuchaczewskiego, która ruszyła 4 lipca 1920 roku.

10 czerwca Sosnkowski oddał dowództwo Armii Rezerwowej i powrócił do Warszawy, gdzie objął ponownie stanowisko wiceministra spraw wojskowych. 10 sierpnia 1920 roku został mianowany ministrem spraw wojskowych i członkiem Rady Obrony Państwa.

W kolejnych latach gen. Kazimierz Sosnkowski pełnił między innymi funkcję: od lutego 1924 roku do maja 1926 roku był członkiem Rady Wojennej i dowódcą Okręgu Korpusu VII Poznań, następnie Inspektorem Armii „Podole”, potem Armii „Wołyń”, a od 1928 do sierpnia 1939 roku Inspektorem Armii „Polesie”, zaś w czasie wojny we wrześniu 1939 roku otrzymał dowodzenie Frontem Południowym.

Po dotarciu w październiku 1939 roku do Francji został wyznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Władysława Raczkiewicza na jego następcę. Funkcję tę pełnił do sierpnia 1944 roku, objął również stanowisko wicepremiera i ministra stanu. Z kolei po tragicznej śmierci gen. Władysława Sikorskiego 8 lipca 1943 roku w Gibraltarze objął funkcję Naczelnego Wodza, jednak 30 września 1944 roku pod naciskiem Brytyjczyków został zdymisjonowany z funkcji Naczelnego Wodza.

Sosnkowski Kazimierz – generał, Naczelny Wódz, Data wydarzenia: 1941 – 1945, Autor: Datka Czesław, Sygnatura: 18-126-2, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, domena publiczna

Generał Kazimierz Sosnkowski zmarł po długotrwałej chorobie 11 października 1969 roku w Arundel. Jego prochy złożono w kościele św. Stanisława w Paryżu, a następnie na cmentarzu Les Champeaux w Montmorency pod Paryżem. W 1992 roku sprowadzono je do Warszawy i pochowano w podziemiach archikatedry św. Jana w Warszawie.

Zdjęcia:

Kazimierz Sosnkowski, szef sztabu I Brygady Legionów – fotografia portretowa, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, data wydarzenia 1912 – 1916, sygnatura: 22-75;

Józef Piłsudski, Kazimierz Sosnkowski i oficer armii niemieckiej Schlossmann w czasie spaceru na terenie twierdzy w Magdeburgu, sygnatura: 1-H-226, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, domena publiczna;

Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski przed kwaterą sztabu I brygady Legionóww dworze Juliana Zubrzyskiego w Grudzynach, Data wydarzenia: 1915-03, Sygnatura: 22-129, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, domena publiczna.

Scroll to Top