KARTKA Z KALENDARZA –14 LUTEGO

14 lutego 1831 roku wojska polskie pokonały pod Stoczkiem armię rosyjską. Bitwa była jednym ze zwycięstw wojsk polskich nad Rosjanami podczas powstania listopadowego.

Szarża na baterie rosyjskie pod Stoczkiem, autor: Wojciech Kossak, zbiór: Muzeum Narodowe w Warszawie, za Wikimedia Commons, domena publiczna

Bitwa pod Stoczkiem nie miała strategicznego znaczenia w powstaniu listopadowym. Była jednak ważnym symbolem dla walczących Polaków, zaś Rosjanom pewnym siebie, że pokonają słabszego przeciwnika, bitwa pod Stoczkiem udowodniła, że marsz na Warszawę z pewnością nie będzie należał do łatwych.

Warto dodać, że dowodzący po obydwu stronach bitwy – wojska polskie dowodzone były przez generała Józefa Dwernickiego, zaś rosyjskie przez generała Fiodora Geismara – mogli odnieść zwycięstwo. Geismar popełnił jednak podczas bitwy błąd, który wykorzystał Dwernicki podejmując szarżę na pozycje nieprzyjaciela. Polska kawaleria złamała szyki Rosjan, a gen. Geismar zdecydował się opuścić pole bitwy.

Bitwa pod Stoczkiem była jednym ze zwycięstw wojsk polskich w powstaniu listopadowym nad silniejszą armią rosyjską. Bitwa była dla Polaków symbolem oporu, męstwa i walki o niepodległość Polski, jak również miała wpływ na morale żołnierzy i polskiego społeczeństwa.

Scroll to Top