KARTKA Z KALENDARZA –13 LUTEGO

13 lutego 1945 roku rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie wydał po konferencji w Jałcie oświadczenie, w którym stwierdzał, że:

„Decyzje Konferencji Trzech dotyczące Polski nie mogą być uznane przez Rząd Polski i nie mogą obowiązywać Narodu Polskiego. Oderwanie od Polski wschodniej połowy jej terytorium przez narzucenie tzw. linii Curzona jako granicy polsko-sowieckiej Naród Polski przyjmie jako nowy rozbiór Polski, tym razem dokonany przez sojuszników Polski”

Spotkanie prezydenta RP Władysława Raczkiewicza z członkami rządu premiera Arciszewskiego i przedstawicielami uchodźstwa polskiego w Londynie, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygnatura: 21-15

Oświadczenie rządu polskiego wydane przez premiera RP na uchodźstwie Tomasza Arciszewskiego nie miało już żadnego znaczenia. Decyzje w sprawie Polski zostały już podjęte między 4 a 11 lutego w Jałcie. Churchill, Roosevelt zgodzili się na dyktat Stalina. Ziemie wschodnie zostały odebrane Polsce na rzecz Związku Radzieckiego, a wschodnia granica Polski miała przebiegać wzdłuż tzw. linii Curzona. Ponadto światowi przywódcy omówili także kwestię powstania Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, a także przeprowadzonych przez niego wolnych i demokratycznych wyborów. Wiele spraw, które zostały podane do publicznej wiadomości były pustymi frazesami, jak również informacja o kwestii granicy wschodniej wywołała protesty rządu polskiego na uchodźstwie, o którym w komunikacie z Konferencji Jałtańskiej ani słowem nie wspomniano, choć nadal był uznawany przez Wielką Brytanią i Stany Zjednoczone.

Oświadczenie rządu polskiego na uchodźstwie z 13 lutego 1945 roku nie miało praktycznie żadnego znaczenia. Stalin nie miał zamiaru liczyć się zarówno z Polakami, jak i zachodnimi sojusznikami. Faktem jest, że granice Polski ustalone na konferencjach w Teheranie i Jałcie obowiązują do dnia dzisiejszego.

Scroll to Top