KARTKA Z KALENDARZA –15 LUTEGO

15 lutego 1910 roku urodziła się w Warszawie Irena Sendlerowa, która w czasie II wojny światowej pomagała żydowskim dzieciom.

Irena Sendlerowa w 1942 roku, źródło: Teresa Prekerowa „Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942-1945”, Warszawa 1982 ISBN 83-06-00622-4, za Wikimedia Commons, domena publiczna

Historycy i biografowie Ireny Sendlerowej podają, że uratowała z getta ponad 2 tysiące dzieci. Kiedy w 1942 roku utworzona została Pomocy Żydom “Żegota”, mianowano Irene Sendlerową szefową wydziału dziecięcego. Jako pracownik ośrodka pomocy społecznej miała przepustkę do getta. Organizowała przemycanie dzieci żydowskich z getta, umieszczając je w przybranych rodzinach, w domach dziecka oraz wielu innych miejscach, ratując w ten sposób dzieci, które zgodnie z nazistowską ideologią miały zginać.

W 1943 roku została aresztowana przez Gestapo. Torturowana i bita została skazana na karę śmierci. Dzięki pomocy „Żegoty”, która przekupiła niemieckich strażników uniknęła śmierci, dzięki czemu nadal w ukryciu mogła działać na rzecz ratowania żydowskich dzieci.

Irena Sendlerowa brała również udział w powstaniu warszawskim, prowadząc punkt medyczny, a potem szpital powstańczy. Po wielu latach za swoją działalność została uhonorowana między innymi: przez izraelski instytut Yad Vashem medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata (1965 rok) oraz najwyższym polskim odznaczeniem: Orderem Orła Białego (2003 rok). Zmarła 12 maja 2008 w Warszawie.

Scroll to Top