KARTKA Z KALENDARZA – 14 LISTOPADA

14 listopada 1918 roku Rada Regencyjna rozwiązała się i przekazała pełnię władzy państwowej Józefowi Piłsudskiemu.

Piłsudski do kraju powrócił z więzienia w Magdeburgu 10 listopada, a już 11 listopada z rąk Rady Regencyjnej otrzymał władzę wojskową i naczelne dowództwo nad wojskiem polskim.

Rada Regencyjna wydała 14 listopada Orędzie w przedmiocie rozwiązania Rady Regencyjnej i przekazania Najwyższej Władzy Państwowej naczelnemu dowódcy wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu, w którym czytamy:

„Stan przejściowy podziału zwierzchniej władzy państwowej, ustanowiony odezwą z dnia 11 listopada 1918 roku, nie może trwać bez szkody dla powstającego Państwa Polskiego.

Władza ta powinna być jednolita.

Wobec tego, kierując się dobrem Ojczyzny, postanawiamy Radę Regencyjną rozwiązać, a od tej chwili obowiązki nasze i odpowiedzialność względem narodu polskiego w Twoje ręce, Panie Naczelny Dowódco, składamy do przekazania Rządowi Narodowemu”

Józef Piłsudski 16 listopada 1918 roku wystosował do prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz rządów: brytyjskiego, francuskiego, włoskiego, niemieckiego i japońskiego, jak również do rządów wszystkich państw wojujących i neutralnych telegram, w którym poinformował o istnieniu niepodległego Państwa Polskiego, zaś 18 listopada powołany został pierwszy rząd II Rzeczpospolitej, a na jego czele stanął rekomendowany przez Piłsudskiego – Jędrzej Moraczewski.

Zdjęcia:

Józef Piłsudski, dowódca I Brygady Legionów – fotografia pozowana, Data wydarzenia: 1914, Autor: Munz Marek, Sygnatura: 1-H-102, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, domena publiczna;

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski z oficerami i żołnierzami Wojska Polskiego, Data wydarzenia: 1919, Sygnatura: 22-535-2, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, domena publiczna;

Powitanie Józefa Piłsudskiego na Dworcu Wiedeńskim w Warszawie po przybyciu z Krakowa, Data wydarzenia: 1916-12-12, Sygnatura: 1-H-223-2, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, domena publiczna;

Józef Piłsudski. Fotografia portretowa, sygnatura: 1-A-2, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, domena publiczna.

Scroll to Top