KARTKA Z KALENDARZA – 13 LISTOPADA

13 listopada 1962 roku zmarł w Warszawie generał brygady Wiktor Thommée, który we wrześniu 1939 roku najpierw dowodził Grupą Operacyjną „Piotrków”, wchodzącą w skład Armii „Łódź”, a następnie 7 września objął dowództwo nad Armią „Łódź”.

Wraz z armią „Łódź” próbował przebić się do Warszawy, co nie udało się w skutek odcięcia stolicy Polski przez wojska niemieckie. Wobec braku możliwości dotarcia do Warszawy, skierował swoje wojska do twierdzy Modlin, gdzie od 13 do 29 września dowodził jej obroną. Po wyczerpaniu środków do walki zdecydował się skapitulować 29 września 1939 roku.

W listopadzie 1939 roku Wiktor Thommée został aresztowany przez Niemców i do końca wojny pozostał w niewoli. Po wojnie w 1947 roku wrócił do Polski, ale ówczesne władze komunistyczne odrzuciły jego prośbę o przyjęcie do Wojska Polskiego. Przez wiele lat żył w skrajnym ubóstwie, pracując jako dozorca. Dopiero w 1956 roku dostał emeryturę wojskową i odzyskał swoje mieszkanie.

Wiktor Thommée zmarł w Warszawie 13 listopada 1962 roku. Został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Zdjęcia:

Wiktor Thommée, źródło: Centralne Archiwum Wojskowe, za Wikimedia Commons, domena publiczna;

Marszałek Józef Piłsudski w otoczeniu uczestników gry wojennej. W pierwszym rzędzie widoczni m.in.: płk Juliusz Zulauf (1. z lewej), gen. Wiktor Thommee (3. z lewej), płk Janusz Gąsiorowski (1. z prawej), płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski (2. z prawej), Data wydarzenia: 1929-11, Sygnatura: 22-287, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, domena publiczna;

Dowódca Okręgu Korpusu WP nr IV w Łodzi gen. bryg. Wiktor Thommee w otoczeniu Ślązaczek Zaolziańskich w strojach regionalnych, Data wydarzenia: 1938-11, Sygnatura: 1-S-2511-2, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, domena publiczna.

Scroll to Top