KARTKA Z KALENDARZA –11 LUTEGO

11 lutego 1920 roku w Opolu zaczęła działać powołana na mocy traktatu wersalskiego Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa. Na jej czele stanął francuski generał Henri Le Rond.

O plebiscycie na Górnym Śląsku, który miał zadecydować o przynależności państwowej tych ziem, postanowiono w traktacie wersalskim z 28 czerwca 1919 roku.

Zgodnie z art. 88 tego dokumentu miejscowa ludność Górnego Śląska w głosowaniu miała zadecydować czy region ten pozostanie w Niemczech, czy też zostanie przyłączony do odrodzonej w 1918 roku Polski.

Zgodnie z decyzją mocarstw zachodnich teren objęty plebiscytem został przejęty przez Międzysojuszniczą Komisję Rządzącą i Plebiscytową na czele z francuskim generałem Henri Le Rondem, która 11 lutego 1920 roku zaczęła działać w Opolu.

Wraz z nią na Górny Śląsk przybyły wojska francuskie, brytyjskie i włoskie, których zadaniem było utrzymywanie ładu i porządku. Równocześnie powołano do życia polski i niemiecki Komisariat Plebiscytowy, których zadaniem było prowadzenie kampanii plebiscytowej.

Zdjęcie nr 1: Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku – przyjazd na Śląsk przewodniczącego Komisji generała Henri Le Rond. Powitanie na dworcu kolejowym, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, data wydarzenia: luty 1920 roku, sygnatura: 1-H-413.

Zdjęcie nr 2: Komisja Międzysojusznicza Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku – Odezwa do mieszkańców Górnego Śląska z 11 lutego 1920 roku.

Zdjęcie nr 3: Powitanie generała Henri le Rond’a, byłego przewodniczącego Komisji Międzysojuszniczej, Rządzącej i Plebiscytowej na Śląsku, na dworcu w Katowicach, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, data wydarzenia: 1921 rok, sygnatura: 1-W-1854a.

Scroll to Top