KARTKA Z KALENDARZA –10 LUTEGO

10 lutego 1920 roku odbyły się symboliczne zaślubiny Polski z Bałtykiem. Generał Józef Haller reprezentujący Polskę wrzucił do Bałtyku pierścień, co miało symbolizować odzyskanie dostępu do Morza Bałtyckiego przez odrodzoną Polskę.

Wkroczenie wojsk polskich do Pucka – Zaślubiny Polski z morzem, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, data wydarzenia: 10 lutego 1920 roku, sygnatura: 1-H-347-2

Na mocy traktatu wersalskiego z 28 czerwca 1919 roku Rzeczpospolita Polska uzyskała dostęp do Morza Bałtyckiego. Był to jednak bardzo krótki odcinek linii brzegowej, mający długość ok. 147 km. Polska nie miała w nim żadnego dużego portu, bowiem Gdańsk na mocy decyzji zwycięskich mocarstw po I wojnie światowej został Wolnym Miastem.

Kiedy 10 stycznia 1920 roku traktat wersalski wszedł w życie, polscy żołnierze zaczęli zajmować przyznane Polsce ziemie. Na Pomorze Gdańskiej wojska polskie wkroczyły 17 stycznia, dzień później – 18 stycznia zajęły Toruń, 23 stycznia Grudziądz, a 10 lutego 1920 roku dotarły do wybrzeża Morza Bałtyckiego, gdzie w Pucku gen. Józef Haller dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem.

Warto podkreślić, że władze Rzeczypospolitej nadały temu wydarzeniu specjalną rangę. Józefowi Hallerowi towarzyszyli przedstawiciele Sejmu RP, rządy polskiego, w tym Stanisław Wojciechowski – minister spraw wewnętrznych czy wicepremier Wincenty Witos, a także przedstawiciele Marynarki RP oraz przedstawiciele Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Zdjęcia:

Wkroczenie wojsk polskich do Pucka – Zaślubiny Polski z morzem, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, data wydarzenia: 10 lutego 1920 roku, sygnatura: 1-H-347-2;

Józef Haller, dowódca II Brygady Legionów, dowódca Armii Polskiej we Francji – fotografia portretowa w mundurze i w płaszcz, sygnatura: Sygnatura: 1-H-70, Narodowe Archiwum Cyfrowe, domena publiczna;

Józef Haller, dowódca II Brygady Legionów, dowódca Armii Polskiej we Francji – fotografia pozowana przy biurku, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygnatura: Sygnatura: 1-H-69.

Scroll to Top