Kalendarium Wydarzeń Historycznych – CZERWIEC

1 – 2 czerwca – w 1652 roku wojska Rzeczypospolitej zostały rozgromiono pod Batohem. Po bitwie doszło do rzezi na polskich żołnierzach i dowódcach, której dokonali Kozacy. Była ona tak okrutna, że przeraziła nawet Tatarów będących sojusznikami wojsk kozackich

3 czerwca – w 1931 roku urodził się Raul Castro, brat Fidela Castro. Od 2008 roku, po wycofaniu się z życia publicznego Fidela Castro, przejął władzę na Kubie

4 czerwca – w 1920 roku Węgry podpisały traktat w Trianon, na mocy którego utraciły prawie 70% swojego terytorium na rzecz swoich sąsiadów – Rumunii, Czechosłowacji, Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców /późniejsza Jugosławia/, Austrii i Polski

5 czerwca – w 1942 roku Japończycy rozpoczęli odwrót spod Midway. Bitwa uważana jest za punkt zwrotny w wojnie na Pacyfiku, zakończonej w 1945 roku zwycięstwie Stanów Zjednoczonych

6 czerwca – w 1794 roku wojska polskie doznały klęski pod Szczekocinami. Bitwa ta zapoczątkowała upadek Powstania Kościuszkowskiego, którego efektem był III rozbiór Polski w 1795 roku

7 czerwca – w 1494 roku Królestwo Hiszpanii i Portugalii podpisało w Tordesillas traktat, na mocy którego podzieliły między siebie wpływy w Nowym Świecie

8 czerwca – w 1593 roku urodził się Jerzy I Rakoczy, książę Siedmiogrodu

9 czerwca – w 1595 roku urodził się Władysław IV Waza, król Polski, tytularny król Szwecji i car Rosji, jeden z najwybitniejszych władców Rzeczypospolitej Obojga Narodów

10 czerwca – w 1190 roku podczas III wyprawy krzyżowej zginął cesarz niemieckie Fryderyk I Barabarossa

11 czerwca – w 1937 roku rozstrzelano w Moskwie marszałka Michaiła Tuchaczewskiego, marszałka Związku Radzieckiego, biorącego udział między innymi w wojnie polsko – bolszewickiej w latach 1919 – 1920

12 czerwca – w 1908 roku urodził się Otto Skorzenny, niemiecki komandos, oficer SS, biorący udział w uwolnieniu dyktatora Włoch Benito Mussoliniego, dowódca komandosów podczas operacji w Ardenach w grudniu 1944 roku

13 czerwca – w 1611 roku wojska polskiego zdobyły Smoleńsk, oblegany od września 1609 roku

14 czerwca – w 1634 roku Rzeczpospolita Obojga Narodów zawarła w Polanowie pokój wieczysty z Rosją, który kończył wojnę smoleńską w latach 1632 – 1634. Polska utrzymała nabytki terytorialne na mocy rozejmu w Dywilinie z 1619 roku, jednak Władysław IV Waza zrzekł się z tytułu cara moskiewskiego oraz pretensji do tronu carskiego

15 czerwca – w 1882 roku urodził się Ion Antonescu, rumuński polityk, marszałek i faszystowski dyktator Rumunii w latach 1940 – 1944, jeden z głównych sojuszników Adolfa Hitlera

16 czerwca – w 1612 roku urodził się Murad IV, sułtan z dynastii Osmanów, który panował w latach 1623 – 1640. Jego największym sukcesem militarnym było zdobycie w 1638 roku Bagdadu oraz uzyskanie na mocy pokoju z Persją w 1639 roku /traktat w Kasr-e Szirin/ Mezopotamii i wschodniej Anatolii

17 czerwca – w 1397 roku został koronowany na króla Danii i Szwecji Eryk Pomorski, co formalnie zapoczątkowała powstanie Unii Kalmarskiej, która jednoczyła trzy państwa skandynawskie – Danię, Norwegię i Szwecję pod berłem jednego władcy

18 czerwca – w 1815 roku Napoleon Bonaparte doznał z rąk koalicji złożonej z Wielkiej Brytanii, Prus, Niderlandów oraz państw niemieckich klęskę pod Waterloo. Bitwa ta przesądziła o ostatecznym upadku Bonapartego

19 czerwca – w 1669 roku Michał Korybut Wiśniowiecki został wybrany na króla Polski. Za jego rządów doszło do podpisania w 1672 roku upokarzającego pokoju w Buczaczu, na mocy którego Polska zrzekała się na rzez Imperium Osmańskiego Podola i części Ukrainy oraz stawała się lennem tureckim

20 czerwca – w 1566 roku urodził się Zygmunt III Waza, król Polski i Wielki Książę Litewski oraz król Szwecji. Był jednym z najdłużej panujących władców w dziejach Polski, od 1587 do 1632 roku. Za jego rządów wojska polskie opanowały Moskwę, a terytorium Rzeczypospolitej powiększono o ziemię smoleńską, czernichowską i siewierską, dzięki czemu Polska osiągnęła obszar 990 tys. km², co stanowiło największą powierzchnię, jaką nasze państwo miało w swej historii

21 czerwca – w 1305 roku zmarł Wacław III, król Polski w latach 1300 – 1305

22 czerwca – w 1941 roku III Rzesza Niemiecka zaatakowała Związek Radziecki, rozpoczynając tym samym Plan Barbarossa

23 czerwca – w 1703 roku urodziła się Maria Leszczyńska, córka króla polskiego Stanisława Leszczyńskiego, królowa Francji, żona Ludwika XV

24 czerwca – w 972 roku pod Cedynią Mieszko I pokonał wojska margrabiego Marchii Łużyckiej Hodona

25 czerwca – w 1447 roku Kazimierz IV Jagiellończyk został koronowany w Krakowie na króla Polski

26 czerwca – w 1295 roku na króla Polski został w Gnieźnie koronowany Przemysł II. Od czasów rozbicie dzielnicowego w 1138 roku – król na swojej pieczęci umieścił orła w koronie

27 czerwca – w 1629 roku wojska polskie pod dowództwem hetmana Stanisława Koniecpolskiego rozbiły wojska szwedzkie dowodzone przez króla Gustawa Adolfa pod Trzcianą. Był to największy polski triumf nad Szwedami od czasów Kircholmu w 1605 roku

28 czerwca – w 1651 roku rozpoczęła się bitwa pod Beresteczkiem, jedna z największych bitew lądowych XVII wieku w czasie Powstania Chmielnickiego. Zakończyła się 10 lipca zwycięstwem wojsk polskich

29 czerwca – w 1149 roku w bitwie pod Inab wojska krzyżowców pod dowództwem księcia Antiochii Rajmunda doznały klęski z rąk władcy Syrii Nur ad-Dina

30 czerwca – w 1587 roku w podwarszawskiej Woli rozpoczęła się wolna elekcja, w wyniku której nowym królem Polski został Zygmunt III Waza

Scroll to Top