Jedno z najmłodszych miast w Polsce – Kędzierzyn – Koźle

Kędzierzyn – Koźle to miasto, które powstało stosunkowo niedawno, a dokładnie w 1975 roku z połączenia miast Koźle, Kędzierzyn, Kłodnica oraz Sławięcice. Dzieje miasta związane są jednak z losami Koźla, o którym pierwsze wzmianki pochodzą już z 1108 roku, kiedy za czasów Bolesława Krzywoustego broniono Koźla przed atakami Morawian.

Jedno z najmłodszych miast w Polsce – Kędzierzyn – Koźle, fot. Tomasz Sanecki

Prawa miejskie prawdopodobnie Koźle otrzymało w 1281 roku, a obszar dzisiejszego miasta wszedł z w latach 1281 – 1355 w skład księstwa kozielsko-bytomskiego. Od 1289 roku księstwo było lennem króla czeskiego, zaś w 1526 roku wraz z Czechami dostało się pod władzę Habsburgów. Kolejnymi panami na Koźli byli Prusacy, którzy włączyli miasto po wojnach pruskich w I połowie XVIII wieku. Od 1743 roku rozbudowywana była przez nich, a zbudowana przez Austriaków, twierdza w Koźlu, po której pozostało dzisiaj w mieście wiele cennych zabytków.

Koźle odegrało również ważną w rolę w czasie wojen napoleońskich. Twierdza mimo oblężenia nie została zdobyta, a w jego trakcie wojska pruskie i francuskie poniosły w czasie walk ogromne straty. Kolejne zmiany w mieście, a także wpływ na rozwój Kędzierzyna przyniósł rozwój kolei, która w 1845 roku połączyła Opole z Gliwicami. Rozwój Koźla nastąpił również po likwidacji w 1873 roku twierdzy kozielskiej, z kolei w latach 1891 – 1908 zbudowano port w Koźlu. Rejon Koźla i Kędzierzyna był także miejscem ciężkich walk podczas III powstania śląskiego.

W kolejnych latach w mieście wybudowano zakłady chemiczne, jak również miasto w latach trzydziestych XX wieku połączono Kanałem Gliwickim z Górnym Śląskiem. Po II wojnie światowej w mieście powstały jedne z największych w Polsce Zakładów Azotowych „Kędzierzyn”, jak również Zakłady Chemiczne „Blachownia”. W 1951 roku Kędzierzyn będący już dużym ośrodkiem przemysłowym, leżącym na ważnej linii kolejowej z Katowic i Gliwic do Opola i Wrocławia otrzymał prawa miejskie, zaś w 1975 roku Koźle i Kędzierzyn połączono w jedno miasto, które dzisiaj jest drugim – po Opolu – najludniejszych i największym miastem województwa opolskiego.

W mieście warto zobaczyć:

  1. Śluzę Koźle;
  2. Pozostałości po twierdzy w Koźlu;
  3. Ruiny zamku i Rynek
  4. Kościół pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Koźlu (ul. Złotnicza) – wzmiankowany w 1295 roku;
  5. Zespół portowy w Koźlu – Porcie.
Scroll to Top