Miasto słynące z browaru i piwa – Głubczyce

Głubczyce to historycznie położone miasto na Górnym Śląsku, dziś leżące w wojewódzkie opolskim. Liczy około 13 tysięcy mieszkańców, jest zarówno siedzibą powiatu, jak również gminą miejsko – wiejską. Miasto leży nad rzeką Psiną na Płaskowyżu Głubczyckim, w południowej części województwa opolskiego, skąd najbliżej jest do Kędzierzyna Koźla, Głogówka oraz czeskiego Karniowa.

Miasto słynące z browaru i piwa – Głubczyce, fot. Tomasz Sanecki

Pierwsze prawa miejskie Głubczyce otrzymały w 1253 roku, a potwierdził je w 1275 roku i nadał nowe na prawie flamandzkim czeski król Ottokar II. Głubczyce obwarowane murami miejskimi wraz z bramami i 19 basztami miały doskonałe umocnienia. W XIII wieku w mieście powstała parafia należąca do biskupa ołomunieckiego, zaś w drugiej połowie XIII piecze nad nią objęli Joannici. Po śmierci Ottokara II Głubczyce weszły w skład księstwa opawskiego i rządzone były najpierw przez wdowę po Ottokarze II – Kunegundę, a następnie boczną linię Przemyślidów, począwszy od Mikołaja I. Po śmierci Mikołaja II, Głubczyce w 1365 roku stały się osobnym księstwem pod rządami wdowy po Mikołaju II – Jutty.

Przemyślidzi rządzili księstwem głubczyckim do śmierci ostatniego księcia z linii Przemyślidów głubczyckich – Jana Pobożnego, który zmarł w 1482 roku. Księstwo przypadło wówczas Maciejowi Korwinowi – królowi Czech i Węgier, który w 1490 roku przekazał księstwo Piotrowi Haugwitzowi. Ten z kolei w 1503 roku zamienił księstwo głubczyckie z Janem Schellenbergiem – kanclerzem czeskim na Księżno w Świdnickiem. Ziemia głubczycka została połączona z księstwem karnovskim, jednak w 1506 roku król Władysław Jagiellończyk odłączył te ziemie od Moraw i przyłączył do Śląska.

Kolejna zmiana właściciela Głubczyc nastąpiła w 1523 roku. Nabył go wówczas margrabia Jerzy Hohenzollern z Ansbach, który dokonał przebudowy miasta, jego murów obronnych z basztami, jednak miasto nie miało na przełomie XVI i XVII szczęścia, bowiem nawiedziła je epidemia dżumy, zaś później pustoszone było przez wojska duńskie, cesarskie i szwedzkie. Na początku XVII wieku nowym właścicielem Głubczyc został Karol von Lichtenstein. W czasie wojny trzydziestoletniej miasto opanowali w 1626 roku Duńczycy, zaś w 1627 roku odbił je Albrecht Wallenstein. Miasto aż do 1650 roku było zajmowane przez wojska cesarskie i szwedzkie, co odbiło się na jego rozwoju.

W wyniku wojen śląskich Głubczyce znalazły się w granicach Królestwa Prus. Miasto mimo że straciło na znaczeniu było rozbudowywane. Powstał barokowy klasztor franciszkanów, kościół franciszkanów oraz franciszkańskie gimnazjum. Jednak kiedy w 1810 roku w Prusach trwała sekularyzacja zakonów, franciszkanie opuścili miasto. W XIX wieku zaszły kolejny zmiany w wyglądzie miasta. Częściowo zlikwidowano mury miejskie, baszty i bramy, założono park miejski, zniknęły wały i fosa, rozbudowano miasto w kierunku zachodnim, jak również powstały w Głubczycach – koszary, sąd, więzienie, rozbudowano ratusz i powstała Katolicka Szkoła Ludowa. W 1856 roku powstał browar Haudego/Weberbauera, który istnieje do dziś i są w nim warzone piwa lokalne, które można dostać w sklepach na terenie miasta.

Głubczyce w granicach Niemiec pozostały do 1945 roku. W okresie plebiscytu polsko-niemieckiego, miasto opowiedziało się za przynależnością do Niemiec, mimo że do miasta pretensje oprócz Polaków zgłosili także Czesi. W 1945 roku po przegranej przez Niemcy II wojny światowej, do Głubczyc pretensje ponownie skierowali Czesi, mimo że miasto miało przypaść Polsce. Granicę polsko-czechosłowacką, w której postanowiono ostatecznie, że miasto pozostanie w Polsce podpisano w 1958 roku.

Warto dodać, że wśród właścicieli Głubczyce byli – królowie Czech – Przemysł Ottokar II, książęta opawscy, między innymi – Mikołaj I i Mikołaj II, król Czech i Węgier – Maciej Korwin, książęta krnowscy – Jerzy Hohenzollern z Ansbach oraz książęta opawsko – krnowscy – Karol von Liechtenstein.

Wśród miejsc i zabytków, które warto zobaczyć w Głubczycach polecam:

  1. Muzeum Ziemi Głubczyckiej znajdujący się w dawnym Ratuszu miejskim;
  2. Kolumna maryjna na Rynku;
  3. Rynek;
  4. Browar w Głubczycach założony w 1856 roku;
  5. Mury miejskie i pozostałości baszt;
  6. Budynek Urzędu Miejskiego;
  7. Ruiny browaru;
  8. Kościół i klasztor franciszkanów w Głubczycach;
  9. Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny;
  10. Park miejski założony w 1837 roku.
Scroll to Top