Gogolin – dawniej ważny ośrodek przemysłu wapienniczego

Leżący w województwie opolskim Gogolin to miasto słynące jeszcze pod koniec XX wieku z wypalania wapnia i przemysłu wapienniczego. Świadczą o tym zachowane w centrum miasta trzy piece szybowe zbudowane w 1874 roku przez Wilhelm Dombrovsky`go, nazywane Piecami Dombrovskymi”.

Ośrodek wypalania wapnia działał w centrum Gogolina przez ponad 120 lat. Przemysł wapienniczy był tutaj oparty o siedem pieców szybowych, sześć pieców kręgowych, młynownie wapnia nawozowego, a także elektrownię, warsztaty oraz budynki administracyjne oraz bocznicę kolejową.

Gogolin – dawniej ważny ośrodek przemysłu wapienniczego, fot. Tomasz Sanecki

To właśnie w Gogolinie mieściła się siedziba Śląskich Zakładów Wapienniczych S.A., a proces wypalania wapnia zakończono w tym mieście w 1987 roku. Pięć lat później, w 1992 roku zakłady przemysłu wapienniczego zostały całkowicie zamknięte, a obiekty i tereny przejęła w 1999 roku gmina Gogolin, dzięki czemu udało się zachować do dnia dzisiejszego trzy piece Wilhelma Dombrovsky`go z 1874 roku.

Dzięki przejęciu terenów po zakładach wapienniczych przez Miasto i zachowaniu pieców, w których dokonywano procesu wypalania wapnia, dzisiaj możemy w Gogolinie zobaczyć namiastkę dawnych zakładów, które przez 120 lat działały w tym mieście. Warto dodać, że obok zachowanych pieców znajdują się tablice informacyjne, na których opisano dzieje wapiennictwa w Gogolinie i zakładów wapienniczych w tym mieście.

Scroll to Top