Kamień Śląski – władał nim stary czeski ród Odrowążów

Kamień Śląski to niewielka wieś leżąca w województwie opolskim, kilka kilometrów od Gogolina.

Swój urok zawdzięcza pięknemu parkowi i pałacowi, w którym mieści się obecnie Sanktuarium św. Jacka Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Kamień Śląski – władał nim stary czeski ród Odrowążów, fot. Tomasz Sanecki

Pałac w Kamieniu Śląskim, który jest udostępniony dla zwiedzających, jest późnobarokową budowlą z przełomu XVII i XVIII wieku. Powstał na gruncie zamku z XI i XII wieku, który wybudowany został przez stary czeski ród Odrowążów.

Warto podkreślić, że Kamień Śląski wymieniony został już w XII wieku w Kronice Polskiej Galla Anonima, a w Kamieniu urodził się św. Jacek, którego sanktuarium właśnie znajduje się w obecnym pałacu.

Linia Odrowążów z Kamienia wygasła w XVI wieku, a w wyniku koligacji rodzinnych zamek przechodził na własność między innymi: Tomasza z Kamienia, Mikołaja Strzały, Jana Beessa, rodu von Rokowsky, von Kaldenrobn, von Larisch, który władał przebudowaną posiadłością od 1660 do 1779 roku.Następnie przeszedł on w 1808 roku na własność rodu von Strachwitz, w rękach których pozostał aż do końca II wojny światowej.

W styczniu 1945 roku Kamień Śląski wraz z pałacem zajęły wojska Armii Czerwonej, które dokonały splądrowania pałacu, niszcząc lub wywożąc cenne zabytki. Władze polskie urządziły w nim dom dziecka, a następnie w latach pięćdziesiątych XX wieku po rozbudowie pobliskiego lotniska, pałac przeznaczono na siedzibę wojsk sowieckich. Rosjanie niestety dokonali kolejnych kradzieży i zniszczeń w pałacu. W 1970 roku pałac spłonął, w wyniku czego uszkodzone zostały mury obiektu. Od lat osiemdziesiątych poszukiwano inwestora, który odbudowałby pałac i przywrócił mu dawną świetność.

W latach dziewięćdziesiątych pałac przekazano Diecezji Opolskiej, a biskup opolski Alfons Nossol przystąpił do jego odbudowy, która trwała od 1990 do 1994 roku. Dzięki odbudowie /odbudowano m.in.: zniszczoną wieżę, odrestaurowano kaplicę, wyremontowano oficynę i budynki gospodarcze oraz odrestaurowano salę balową/ pałacu dzisiaj ponownie może cieszyć swoim widokiem turystów i pielgrzymów. Dodatkową atrakcją tego miejsca oprócz pałacu jest piękny park oraz staw.

Scroll to Top