Bydgoszcz – Miasto na Brdą i Wisłą

Największe i najludniejsze miasto województwa kujawsko-pomorskiego, leżące nad rzeką Brdą i Wisłą, a także mogące poszczycić się wieloma pięknymi zabytkami. Bydgoszcz bo o niej mowa, to miasto, które otrzymało prawa miejskie za panowania Kazimierza Wielkiego w 1346 roku. Położenie miasta w pobliżu ujścia Brdy do Wisły oraz na skrzyżowaniu traktów lądowych zapewniło Bydgoszczy doskonałe warunki do rozwoju handlu i rzemiosła trwające aż do czasów szwedzkiego „Potopu”, gdy w połowie XVII wieku miasto znacznie ucierpiało wskutek działań wojennych. Ponownie Bydgoszcz ucierpiała wskutek Wielkiej Wojny Północnej, która wybuchła w 1700 roku, a do zniszczeń wojennych doszła również zaraza, co skutkowało upadkiem gospodarczym i demograficznym miasta.

Zabytki Bydgoszczy – Miasta nad Brdą i Wisłą, fot. Tomasz Sanecki

Po I rozbiorze Polski w 1772 roku Bydgoszcz znalazła się w granicach Prus, zaś w 1807 roku miasto weszło w skład utworzonego przez Napoleona Bonaparte Księstwa Warszawskiego. Po Kongresie Wiedeńskim i zmianie granic w Europie, Bydgoszcz ponownie znalazła się w granicach Królestwa Prus, a do Polski miasto wróciło po I wojnie światowej w 1918 roku. Oficjalne przejęcie władzy miało miejsce 19 stycznia 1920 roku, a miasto należało wówczas do jednego z najnowocześniejszych na terenie II Rzeczypospolitej. Po II wojnie światowej miasto ponownie wróciło w granice Polski, a w marcu 1945 roku stało się siedzibą województwa pomorskiego, z kolei od 1998 roku wraz z utworzeniem wojewdzótwa kujawsko-pomorskiego, Bydgoszcz jest siedzibą wojewody.

Bydgoszcz obecnie to miasto na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych, drogowych, kolejowych i wodnych, w którym znajduje się wiele ważnych dla regionu zakładów przemysłowych, wśród których dominuje przemysł chemiczny, maszynowy, spożywczy, budowlany oraz produkcji kabli i przewodów. Warto dodać, że w Bydgoszczy znajduje się największy polski producent pojazdów szynowych, czyli PESA Bydgoszcz SA produkująca pociągi i tramwaje.

Bydgoszcz to również piękne zabytki, wśród których warto wymienić, ale przede wszystkim odwiedzić między innymi:

 • Stary Rynek;
 • Katedrę pw. św. Marcina i Mikołaja;
 • Wyspę Młyńską;
 • Tereny nad rzeką Brdą;
 • Kościół Klarysek;
 • Secesyjne kamienice;
 • Ratusz;
 • Spichrze nad Brdą;
 • Pałac Lloyda;
 • Operę Novą;
 • Pocztę Główną;
 • Europejskie Centrum Pieniądza;
 • Dom Leona Wyczółkowskiego;
 • Młyny Rothera;
 • Budynek Dawnych Dyrekcji Kolei Wschodnich.
Scroll to Top