Bolesławiec nad Prosną – ruiny zamku

Bolesławiec nad Prosną to niewielka gmina leżąca w powiecie wieruszowskim w województwie łódzkim. Jej największą atrakcją turystyczną są ruiny zamku, którego historia sięga drugiej połowy XIII wieku.

Zamek mógł powstać w 1268 roku z inicjatywy Bolesława Pobożnego, który w 1266 roku założył miasto Bolesławiec. Budowla miała strategiczne i militarne znaczenie, bowiem broniła dostępu do Wielkopolski od strony Śląska. W XIII wieku miasto znalazło się pod panowaniem Piastów śląskich, opolskich oraz głogowskich i dopiero w 1329 roku za panowania Władysława Łokietka ponownie znalazło się w granicach Królestwa Polskiego.

Bolesławiec nad Prosną – ruiny zamku, fot. Tomasz Sanecki

Znaczenie Bolesławca znajdującego się przy granicy Polski z Czechami nad Prosną wzrosło za czasów Kazimierza Wielkiego. Król Polski wzniósł nowy zamek i właśnie z okresu jego panowania zachowały się fragmenty obiektu. Po śmierci ostatniego Piasta na tronie polskim, Bolesławiec przejął Władysław Opolczyk, który przebudował zamek. Był on na tyle dobrze położony i broniony, że nie udało się go zdobyć wojskom Władysława Jagiełły, który chciał odebrać zamek Opolczykowi sprzymierzonego z Zakonem Krzyżackim. W ręce króla polskiego przeszedł on po śmierci Władysława Opolczyka na początku XV wieku.

Zamek został ponownie przebudowany na początku XVII wieku przez Kacpra Denhoffa. Zamek stał się rezydencją i stracił walory obronne. Zamek w Bolesławcu poważnie ucierpiał podczas wojny trzydziestoletniej – w 1642 roku został uszkodzony, a podczas wielkiej wojny północnej w 1702 roku wysadzili go Szwedzi, czego skutkiem zamek zaczął popadać w ruinę.

Dzisiaj z pozostałości dawnego zamku pozostała ośmioboczna wieżą o wysokości 22 metrów i fragmenty murów.

Obiekt jest udostępniony do zwiedzania. Aby do niego dojechać warto kierować się drogą DK 11 w stronę Byczyny, skąd jest około 10 km do Bolesławca.

Scroll to Top