Walczyli o Polskę i polski Śląsk - 1 Pułk Strzelców Bytomskich

Pułkowy sztandar wręczał im Józef Piłsudski. Służyli w nim tak wybitni dowódcy wojskowi jak: Leopold Okulicki czy Stanisław Sosabowski. Mowa o 1 Pułku Strzelców Bytomskich, jednej z najważniejszych formacji wojskowych na Śląsku po 1918 roku. Jego historię zaprezentowałem 15 marca w Biurze Promocji Bytomia.

Przypadająca w tym roku setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to świetna okazja do zaprezentowania historii pułku – powiedział podczas czwartkowego spotkania Damian Bartyla, prezydent Bytomia. Możemy być dumni z postawy żołnierzy 1 Pułku Strzelców Bytomskich, którzy przelewali krew walcząc na wielu frontach, między innymi w wojnie polsko – bolszewickiej i III powstaniu śląskim – dodał prezydent.

Historia 1 Pułku Strzelców Bytomskich to dzieje jednej z najważniejszych formacji wojskowych po 1918 roku. Jego historia wiąże się bezpośrednio z Bytomiem, nie tylko ze względu na swą nazwę, ale również dlatego, że reprezentujący go żołnierze byli przeważnie mieszkańcami Bytomia i powiatu bytomskiego. Śląscy ochotnicy wykazali swoje przywiązanie do Polski walcząc przede wszystkim w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku, w której szczególnie odznaczyli się podczas bitwy warszawskiej w sierpniu 1920 roku, ale także biorąc udział w III powstaniu śląskim w 1921 roku oraz w walkach z Niemcami w 1939 roku. Podczas czwartkowego wykładu nie tylko opowiadałem o bojowych dokonaniach żołnierzy Pułku Strzelców Bytomskich w walkach z Niemcami i Sowietami w latach 1919-1921 oraz podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku, ale również zaprezentowałem na zdjęciach miejsca związane z dziejami śląskiego pułku.

Warto dodać, że podczas prelekcji przedstawione zostały także sylwetki najważniejszych żołnierzy i oficerów 1 Pułku Strzelców Bytomskich, wśród których byli: gen. Leopold Okulicki – ostatni dowódca Armii Krajowej, od wiosny 1930 roku do lipca 1931 roku dowódca II batalionu 75 pp /następcy 1 Pułku Strzelców Bytomskich/, gen. Stanisław Sosabowski - dowódca I Samodzielnej Brygady Spadochronowej, dowódca I batalionu 75 pp w Rybniku w 1928 roku, służył w 75 pp w latach 1927 – 1928, pułkownik Wacław Klaczyński - dowódca pułku od 1928 do 1936 r. Od 1937 r. drugi dowódca piechoty dywizyjnej 23 Dywizji Piechoty, zaś od sierpnia 1939 r. - dowódca Obszaru Warownego Śląsk, gen. Władysław Langner - dowódca Pułku Bytomskiego w czasie wojny polsko – bolszewickiej. W wojnie obronnej w 1939 roku gen. Langner dowodził obroną Lwowa oraz Jan Kiepura - jeden z najwybitniejszych polskich tenorów, który był ochotnikiem w 1 Pułku Strzelców Bytomskich, wstępując do pułku w lecie 1919 roku.

Czwartkowe spotkanie w Biurze Promocji Bytomia połączone było z promocją książki "Historia 1 Pułku Strzelców Bytomskich. O wolną Polskę, o polski Śląsk".