Rzeźba górnika stanęła obok Teatru Tańca i Ruchu Rozbark

Przez kilkadziesiąt lat była częścią krajobrazu byłej KWK „Centrum” w Bytomiu. Teraz stanęła w sąsiedztwie dawnej Cechowni KWK „Rozbark”, gdzie od kilku lat funkcjonuje Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark. Mowa o rzeźbie górnika autorstwa Waltera Tuckermanna.

Pomysł na przeniesienie rzeźby zrodził się w 2015 roku kiedy rozpoczęto likwidację KWK „Centrum” w Bytomiu.  Rozmowy prowadzone między miastem a Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. zakończyły się w 2017 roku. Najpierw 30 stycznia radni Rady Miejskiej przyjęli uchwałę w sprawie przejęcia rzeźby z SRK-a na rzecz gminy Bytom w formie darowizny, a 7 lutego między miastem a Spółką podpisano umowę, dzięki czemu gmina przejęła rzeźbę, która właśnie stanęła obok byłej Cechowni KWK „Rozbark”.

Zanim jednak rzeźba górnika stanęła na terenie Teatru Tańca przeszła konserwację zachowawczą, a prace prowadzone były pod kierownictwem dyplomowanej konserwator zabytków.

Przypomnijmy, że rzeźba - autorstwa urodzonego w Magdeburgu artysty Waltera Tuckermanna – nie jest związana z tragedią górniczą bądź innym wydarzeniem. Jest to odlew z brązu powstały w 1935 roku z wyrytym na podstawie podpisem autora, stanowiący ozdobę i symbol kopalni, a jednocześnie cenny element dziedzictwa kulturowego miasta. Postać górnika od samego początku była bardzo lubiana przez pracowników kopalni byłej KWK „Centrum” w Bytomiu. Z okazji Barbórek przebierano go w tradycyjne mundury górnicze, z okazji mniejszych uroczystości, zakładano mu hełm górniczy.

Walter Tuckermann znany jest ze swoich realizacji w Bytomiu, Wrocławiu i wielu śląskich miastach. W Bytomiu mieszkał przy dzisiejszej ulicy Rejtana zlokalizowanej na wówczas nowoczesnym, funkcjonalistycznym osiedlu. Tuckermann pozostawił w Bytomiu szereg swoich dzieł oprócz rzeźby górnika wykonał płaskorzeźby nad wejściami do budynków przy ul. Wallisa, Woźniaka, rzeźby na gimnazjum przy ul. Tarnogórskiej, płaskorzeźby przedstawiające legendy karkonoskie na budynkach przy ul. Konopnickiej oraz rzeźbę przedstawiającą chłopca na niedźwiedziu przy ul. Kraszewskiego.

Warto dodać, że całkowity koszt wykonania robót budowlanych i prac konserwatorskich wraz z wykonaniem projektu budowlanego, uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień wyniósł 14 415 zł. Rzeźba górnika została przewieziona i ustawiona na cokole po prawej stronie głównego wejścia do Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark.

Zobacz zdjęcia