Podziękowania za wyróżnienie od członków Pro Fortalicium

Serdecznie dziękuję za wczorajsze, 4 czerwca wyróżnienie z okazji otwarciu podziemnego schronu w Bytomiu - Miechowicach.

Szczególnie chciałem podziękować dwóm członkom Stowarzyszenia "Pro Fortalicium": Ireneuszowi Okoniowi i Andrzejowi Habraszce.

Bardzo się cieszę, że mogłem Wam pomóc w promocji schronu, na którego otwarcie, 4 czerwca przyszła ta ogromna liczba mieszkańców Bytomia i nie tylko, którzy chcieli zobaczyć efekty Waszej wspaniałej pracy na schronie.

Otrzymany medal pamiątkowy  jest dla mnie cennym wyróżnieniem i dowodem na to, że warto wspierać takie inicjatywy.