Nastawnia bramowa „Bt” w Bytomiu wpisana do rejestru zabytków

Nadwieszona stalowa część budynku modernistycznej bramowej nastawni kolejowej „Bt” z półkolistym zakończeniem, stalowe filary, a także suwakowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym będące wyposażeniem nastawni, zostały wpisane 20 lipca decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego. Jak podkreśla WKZ nie jest to jednak decyzja ostateczna, bowiem stronom postępowania przysługuje od niej odwołanie. Jeśli żadna ze stron postępowania nie złoży jednak odwołania w ciągu 14 dni do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, kolejna decyzja będzie już ostateczna. Tym samym mający wartość historyczną obiekt zostanie uratowany, jednak jakie będzie jego przeznaczenie oraz czy pozostanie na swoim miejscu będzie zależało od decyzji właściciela nastawni – Polskich Kolei Państwowych. Warto dodać, że Miasto Bytom będzie wspierać właściciela obiektu w przeniesieniu nastawni w inne miejsce, po to, aby udostępnić ją zwiedzającym.

 

 

Modernizacja linii kolejowej ale z poszanowaniem historii i walorów architektonicznych obiektów

Sprawa nastawni bramowej od początku planowej modernizacji budzi zainteresowanie większości mieszkańców Bytomia. Obiekt, ze względu na okres, w którym powstał – lata 30. XX wieku, kiedy Bytom był jeszcze w granicach Niemiec, a także charakterystyczny kształt – ma wartość historyczną. Zgodnie z planami modernizacyjnymi linii kolejowej nr 131 obiekt miał zostać wyburzony, jednak z wnioskami o jej wpisanie do wojewódzkiego rejestru zabytków wystąpili bytomscy społecznicy ze Stowarzyszenia „Miasto dla Mieszkańców” i Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”. W czerwcu br. podczas spotkania przedstawicieli miasta, spółki PKP PLK, Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz bytomskich społeczników rozmawiano o przyszłości nastawni bramowej. Ze strony władz miasta padła wówczas oferta pomocy w jej uratowaniu.

Miasto zaproponowało teren, na który właściciel będzie mógł przenieść nastawnię – na obszar, gdzie funkcjonuje Górnośląska Kolej Wąskotorowa, po to, aby obiekt ten mógł nie tylko przetrwać, ale by była możliwość jego zwiedzania. Wciąż otwarta jest również możliwość jej pozostawienia w obecnej lokalizacji, jednak wówczas konieczne będzie uzyskanie przez inwestora - PKP PLK zgody na odstępstwo od standardów i parametrów technicznych modernizacji linii kolejowej nr 131. Ostateczna decyzja, co stanie się z nastawnią zależy teraz od właściciela nastawni - Polskich Kolei Państwowych, który musi uwzględnić fakt, że nastawnia została właśnie wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego.

Warto dodać, że miasto cały czas jest również w kontakcie z PKP PLK w sprawie modernizacji hali peronowej dworca PKP. Budynek z lat trzydziestych XX wieku przedstawia nie tylko wartość historyczną, ale również architektoniczną i znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków.

Ważna dla kolei i miasta inwestycja

Modernizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory - Bytom - Nakło Śląskie przewiduje roboty torowe na odcinku linii kolejowej przebiegającej przez Bytom, ale także remont stacji Bytom, Bytom Karb i Bytom Północny. Ponadto wymieniona będzie sieć trakcyjna, przebudowane zostaną rozjazdy, wyremontowane i zbudowane na nowo wiadukty kolejowe, a także urządzenia sterowania ruchem. Warto podkreślić, że zaplanowano również zmianę układu torowego stacji w Bytomiu, modernizację peronów, remont wiaduktu w ciągu ul. Zabrzańskiej, a także remont hali nad peronami. Modernizacja obejmie także przesunięcie stacji Bytom - Północny o około 500 metrów na północ w kierunku ul. Strzelców Bytomskich, tak by pasażerowie mieli łatwiejszy dostęp do komunikacji miejskiej w dzielnicy Stroszek. Warto dodać, że na peronach pojawią się nowe wiaty, ławki, stojaki na rowery, a także tablice informacyjne.

Historyczna nastawnia bramowa „Bt”

Nastawnia bramowa „Bt” została zaprojektowana i wzniesiona w 1935 roku, a więc w okresie kiedy Bytom był w granicach III Rzeszy. Budynek zaprojektowano w charakterystyczny, modernistyczny kształt w stylu „streamline”, który popularny był w latach 30. XX wieku. Obiekt posiada formę dwubryłową - niższa, jednokondygnacyjna część mieści dziś pomieszczenia warsztatowo-techniczne, zaś wyższa, nadwieszona nad torami kolejowymi i wsparta na stalowym filarze, przeznaczona jest na pomieszczenie tzw. nastawnicowni, w której znajdują się pulpity nastawcze do sterowania ruchem kolejowym.

Obie części budynku łączy czterokondygnacyjna klatka schodowa w murowanej bryle. Warto dodać, że na wschodniej elewacji klatki schodowej umieszczono zegar o kwadratowej tarczy. W toku eksploatacji, najprawdopodobnie w latach 70-tych XX wieku dokonano przebudowy obietku. Zmieniono pierwotny podział i wielkość okien, przebudowano dachy części wyższej, zlikwidowano okap nad oknami oraz otynkowano stalowe ściany pomieszczenia nastawnicowni.

Bytom jako ważna stacja na mapie kolejowej III Rzeszy

W latach trzydziestych XX wieku w Bytomiu powstał nie tylko reprezentacyjny budynek dworca kolejowego w stylu modernizmu, ale również hala peronowa. Towarzyszyły temu obiekty infrastruktury kolejowej, jak powstała w 1935 roku nastawnia w stylu modernistycznym "streamline", a ich powstanie wynikało z ówczesnego położenia Bytomia, jako miasta leżącego przy granicy niemiecko-polskiej. Rozbudowany został także system ramp i magazynów oraz zaplecza technicznego do obsługi taboru. Ponadto stacja w Bytomiu obsługiwała także bocznice zakładowe, w tym do kopalń węgla kamiennego Hohenzollerngrube (KWK "Szombierki") i Heinitzgrube (KWK "Rozbark"). Z Bytomia odchodził pod koniec lat trzydziestych XX wieku jeden z najszybszych pociągów na świecie "Latający Ślązak" łączący Bytom z Wrocławiem i Berlinem, jak również w tym mieście była największa liczba kolejowych przejść granicznych. Bytom zajmował wówczas bardzo ważne miejsce na politycznej mapie III Rzeszy, jak również był znaczącym węzłem kolejowym, który znajdował się w sercu Górnego Śląska, tuż przy granicy III Rzeszy z II Rzeczpospolitą.