Modernizowana linia kolejowa nr 131 pod nadzorem

Ponad 11 mln zł będzie kosztował nadzór nad modernizacją połączenia kolejowego między Chorzowem - Batorym a Bytomiem i Nakłem Śląskim, czyli linią nr 131. Nadzór obejmie projekty i budowę jednej z najważniejszej w naszym regionie linii kolejowych, której modernizacja nie tylko zwiększy dostęp do kolei, ale przede wszystkim ma usprawnić połączenie Górnego Śląska z Trójmiastem. Warto podkreślić, że modernizację przejdzie także hala peronowa Dworca PKP w Bytomiu, która wpisana jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Bytomia.

Modernizacja linii kolejowej nr 131 realizowana przez PKP PLK w naszym mieście to nie tylko przebudowa infrastruktury, ale również szansa na zwiększenie ruchu pasażerskiego do Katowic, Gliwic, Tarnowskich Gór i lotniska w Pyrzowicach.

Modernizowana linia kolejowa nr 131 pod nadzorem

Przypomnijmy, że PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na opracowanie dokumentacji oraz przebudowę linii kolejowej nr 131 na odcinku Chorzów Batory - Bytom - Nakło Śląskie. Na modernizację PKP PLK wyda ponad 1,2 mld zł. Teraz podpisano z kolei umowę na pełnienie nadzoru nad opracowaniem projektów budowlanych, projektów wykonawczych i wykonaniem robót budowlanych na inwestycji Chorzów Batory - Bytom - Nakło Śląskie. Umowa na nadzór zapewni sprawną realizację przedsięwzięcia - właściwe zarządzanie, terminowe wykonania, w tym koordynacje wszystkich kontraktów zawartych w ramach projektu oraz prowadzenie nadzoru środowiskowego. Warto dodać, że zadaniem inżyniera kontraktu będzie czuwanie nad procesem inwestycyjnym - nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami, dbałość o odpowiednią jakość wykonywania, uwzględnianie stosowanych rozliczeń finansowych Unii Europejskiej, która współfinansuje projekt.

Umowa na „Pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi” w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 131 na odcinku Chorzów Batory - Nakło Śląskie” ma wartość 11,5 mln zł netto. Wykonawcą jest firma Multiconsult Polska sp. z o.o.

Modernizowana linia kolejowa nr 131 pod nadzorem

Modernizacja magistrali węglowej na odcinku przebiegającym na Górnym Śląsku to jedna z najważniejszych inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych. PKP przebuduje odcinek linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory - Bytom - Nakło Śląskie, po którym kursują pociągi pasażerskie, m.in. Kolei Śląskich z Katowic do Bytomia, Tarnowskich Gór, Lublińca oraz Kluczborka oraz pociągi towarowe w kierunku Inowrocławia, Bydgoszczy oraz Gdańska i Gdyni. Prace będą obejmowały roboty torowe na odcinku linii kolejowej przebiegającej przez Bytom, ale także remont stacji Bytom, Bytom Karb, Bytom Północny. Ponadto wymieniona będzie sieć trakcyjna, przebudowane zostaną rozjazdy, wyremontowane i zbudowane na nowo wiadukty kolejowe, a także urządzenia sterowania ruchem.

Warto podkreślić, że zaplanowano również zmianę układu torowego stacji w Bytomiu, modernizacje 2, 3 i 4 peronu, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji hali nad peronami oraz wymianę poszycia, a także wykonanie kanalizacji deszczowej oraz powstanie nowych elementów małej architektury.

Modernizowana linia kolejowa nr 131 pod nadzorem

Modernizacja obejmie także stację Bytom - Karb i Bytom - Północny, która zostanie przesunięta o około 500 metrów na północ w kierunku ul. Strzelców Bytomskich, tak by pasażerowie mieli łatwiejszy dostęp do komunikacji miejskiej w dzielnicy Stroszek. Warto dodać, że na peronach pojawią się nowe wiaty, ławki, stojaki na rowery, a także tablice informacyjne. W ramach zaplanowanych prac zostanie wymienione 80 km torów i sieci trakcyjnej. Będą nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym, co sprawi, że zwiększy się przepustowość linii - będzie mogło sprawnie kursować więcej pociągów, w tym dłuższych i cięższych składów towarowych. Lokalne Centrum Sterowania w Bytomiu, wyposażone w nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym, zwiększy poziom bezpieczeństwa, podobnie jak przebudowa przejazdu i przejść dla pieszych. Zaplanowano budowę i przebudowę 29 obiektów, m.in. wiaduktów kolejowych.

Po zakończeniu inwestycji pociągi pojadą z większą prędkością. Poprawi się też komfort obsługi podróżnych na stacjach i przystankach osobowych, które zostaną dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.

Prace na linii kolejowej nr 131 na odcinku Chorzów Batory - Bytom - Radzionków - Nakło Śląskie realizowane będą w ramach projektu modernizacji linii kolejowej C-E 65 na odcinku Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo.