Kalendarium Wydarzeń Historycznych - WRZESIEŃ

1 września – w 1939 roku atakiem nazistowskich Niemiec na Polskę rozpoczęła się II wojna światowa.

O 4.45 padła pierwsza salwa z pancernika Schleswig-Holstein, który zaczął ostrzeliwać polską składnicę na Westerplatte. Do dziś jest to symbol polskiej obrony przed niemiecką agresją.

Warto jednak dodać, że zanim nastąpił atak na Westerplatte już wcześniej Luftwaffe zbombardowały Wieluń o godz. 4.40, miasto przy granicy polsko - niemieckiej, zaś o 4.34 Niemcy rozpoczęli również bombardowanie terenów wokół mostów w Tczewie, chcąc uniemożliwić ich wysadzenie przez Polaków, co i tak nastąpiło.

2 września – w 1621 roku rozpoczęła się bitwa pod Chocimem, zakończona zwycięstwem wojsk polskich dowodzonych przez Jana Karola Chodkiewicza, który zmarł podczas oblężenia twierdzy przez wojska tureckie.

3 września – w 1939 roku Francja i Wielka Brytania wypowiedziały wojnę nazistowskim Niemcom.

4 września – w 1725 roku Maria Leszczyńska poślubiła króla Francji Ludwika XV, zostając tym samym królową Francji.

5 września – w 1812 roku rozpoczęła się bitwa pod Borodino, w której taktyczne zwycięstwo odnieśli Francuzi, którzy otwarli sobie drogę do stolicy Rosji – Moskwy.

6 września – w 1666 roku urodził się syn cara Aleksego Michajlowicza – późniejszy car rosyjski Ivan V Aleksiejewicz.

7 września – w 1939 roku skapitulowała po siedmiu dniach obrony Westerplatte.

8 września – w 1514 roku pod Orszą wojska polsko-litewskie dowodzone przez hetmana wielkiego litewskiego Konstantego Ostrogskiego pokonały wojska moskiewskie pod wodzą Iwana Czeladnina.

9 września – w 1939 roku nad Bzurą rozpoczęła się największa bitwa wojny obronnej w 1939 roku. Wojska armii Poznań generała Tadeusza Kutrzeby i Pomorze generała Władysława Bortnowskiego starły się z niemiecką 8 Armią generała Johannesa Blaskowitza i 10 Armią generała Waltera von Reichenaua - więcej w artykule Generał Tadeusz Kutrzeba – człowiek, który mógł zmienić losy kampanii wrześniowej

10 września – w 1721 roku Szwecja i Rosja zawarły pokój w Nystad, na mocy którego Szwecja utraciła na rzecz Rosji - Ingrię, Karelię z miastem Wyborg, Estonię i Inflanty.

11 września - w 2001 roku około 3 tysięcy osób zginęło w serii największych w historii ataków terrorystycznyh na World Trade Center w Nowym Yorku oraz Pentagon w Waszyngtonie, dokonanych przez członków Al-Kaidy przy użyciu uprowadzonych samolotów pasażerskich.

12 września

- w 1635 roku podpisano w Sztumskiej Wsi pomiędzy Rzeczpospolitą Obojga Narodów a Szwecją rozejm, który miał obowiązywać do 1651 roku.

- w 1939 roku w Abbeville premier Francji – Edouard Daladier i premier Wielkiej Brytanii – Neville Chamberlain podjęli decyzję o nie udzieleniu pomocy Polsce w walce z Niemcami.

- w 1683 roku pod Wiedniem król Polski Jan III Sobieski rozgromił armię turecką

13 września - w 1195 roku doszło do bitwy pod Mozgawą pomiędzy wojskami Mieszka III Starego, Mieszka Plątonogiego i Jarosława opolskiego przeciwko Leszkowi Białemu i Romanowi Halickiemu.

14 września - w 1812 roku Napoleon Bonaparte wkroczył do opuszczonej przez Rosjan Moskwy.

15 września - w 1697 roku August II Mocny został w katedrze wawelskiej zaprzysiężony na króla Polski.

16 września – w 1668 roku abdykował, zrzekając się korony polskiej Jan II Kazimierz Waza.

17 września – w 1939 roku Związek Radziecki wypełniając układ Ribbentrop – Mołotow zaatakował terytorium Polski od wschodu.

18 września – w 1939 roku internowany przez władze estońskie polski okręt podwodny „ORP Orzeł” uciekł z portu w Tallinie.

19 września:

– w 1356 roku bitwa pod Poitiers między wojskami angielskimi i francuskimi podczas wojny stuletniej. Bitwa zakończyła się zwycięstwem wojsk angielskich, rozbiciem sił francuskich oraz pojmaniem króla Francji Jama II Dobrego;

- w 1939 roku do Gdańska przybył z wizytą Adolf Hitler.

20 września:

- w 1580 roku bitwa pod Toropcem między wojskami polskimi i rosyjskimi w wyniku której wojska polskie dowodzone przez księcia Janusza Zbarskiego rozbiły armię wojewodów Dmitrija Czeremisowa i Grigorija Naszczokina;

- w 1920 roku rozpoczęła się operacja niemeńska, która walnie przyczyniła się do zwycięstwa wojsk polskich podczas wojny polsko-bolszewickiej.

21 września:

- w 1918 roku wojska brytyjskie rozgromiły armię turecką pod Megiddo;

- w 1944 roku 1. Samodzielna Brygada Spadochronowa generała Stanisława Sosabowskiego licząca ponad 1000 żołnierzy wzięła udział w operacji Market Garden. Jej celem było opanowanie mostu w holenderskiej miejscowości Arnhem.

22 września:

- w 1939 roku rozegrała się bitwa pod Łomiankami, w której starły się wojska polskie i Wehrmacht;

- w 1939 roku wojsko polskie we Lwowie pod dowództwem gen. Władysława Langnera skapitulowały wobec Armii Czerwonej.

23 września – w 1492 roku Jan I Olbracht został koronowany na króla Polski.

24 września – w 1676 roku wojska polskie dowodzone przez Jana III Sobieskiego pokonały pod Wojniłowem wojska Tatarów.

25 września – w 1648 roku wojska polskie zostały rozgromione pod Piławcami przez Kozaków.

26 września – w 1920 roku zakończyła się zwycięska dla Polaków bitwa nad Niemnem, w której pokonane zostały wojska Bolszewików.

27 września – w 1940 roku w Berlinie III Rzesza Niemiecka, Włochy i Japonia podpisały Pakt Trzech, który był zarówno sojuszem obronnym, jak również określał współpracę sygnatariuszy paktu.

28 września – w 1939 roku w Moskwie podpisano radziecko – niemiecki traktat o granicach i przyjaźni, potwierdzający IV rozbiór Polski.

29 września – w 1669 roku na króla Polski koronowano Michała Korybuta Wiśniowieckiego.

30 września – w 1794 roku pod Łabiszynem wojska Jana Henryka Dąbrowskiego pokonały wojska pruskie.