Kalendarium Wydarzeń Historycznych - WRZESIEŃ

1 września – w 1939 roku o godzinie 4.40 nalotem niemieckich samolotów Luftwaffe na Wieluń rozpoczęła się II wojna światowa. Agresja nazistowskich Niemiec na Polskę rozpoczęła trwający prawie 6 lat konflikt zbrojny.

2 września – w 1621 roku rozpoczęła się bitwa pod Chocimem, zakończona zwycięstwem wojsk polskich dowodzonych przez Jana Karola Chodkiewicza, który zmarł podczas oblężenia twierdzy przez wojska tureckie.

3 września – w 1939 roku Francja i Wielka Brytania wypowiedziały wojnę nazistowskim Niemcom.

4 września – w 1725 roku Maria Leszczyńska poślubiła króla Francji Ludwika XV, zostając tym samym królową Francji.

5 września – w 1812 roku rozpoczęła się bitwa pod Borodino, w której taktyczne zwycięstwo odnieśli Francuzi, którzy otwarli sobie drogę do stolicy Rosji – Moskwy.

6 września – w 1666 roku urodził się syn cara Aleksego Michajlowicza – późniejszy car rosyjski Ivan V Aleksiejewicz.

7 września – w 1939 roku skapitulowała po siedmiu dniach obrony Westerplatte.

8 września – w 1514 roku pod Orszą wojska polsko-litewskie dowodzone przez hetmana wielkiego litewskiego Konstantego Ostrogskiego pokonały wojska moskiewskie pod wodzą Iwana Czeladnina.

9 września – w 1939 roku nad Bzurą rozpoczęła się największa bitwa wojny obronnej w 1939 roku. Wojska armii Poznań generała Tadeusza Kutrzeby i Pomorze generała Władysława Bortnowskiego starły się z niemiecką 8 Armią generała Johannesa Blaskowitza i 10 Armią generała Waltera von Reichenaua - więcej w artykule Generał Tadeusz Kutrzeba – człowiek, który mógł zmienić losy kampanii wrześniowej

10 września – w 1721 roku Szwecja i Rosja zawarły pokój w Nystad, na mocy którego Szwecja utraciła na rzecz Rosji - Ingrię, Karelię z miastem Wyborg, Estonię i Inflanty.

11 września - w 2001 roku około 3 tysięcy osób zginęło w serii największych w historii ataków terrorystycznyh na World Trade Center w Nowym Yorku oraz Pentagon w Waszyngtonie, dokonanych przez członków Al-Kaidy przy użyciu uprowadzonych samolotów pasażerskich.

12 września - w 1635 roku podpisano w Sztumskiej Wsi pomiędzy Rzeczpospolitą Obojga Narodów a Szwecją rozejm, który miał obowiązywać do 1651 roku.

13 września - w 1195 roku doszło do bitwy pod Mozgawą pomiędzy wojskami Mieszka III Starego, Mieszka Plątonogiego i Jarosława opolskiego przeciwko Leszkowi Białemu i Romanowi Halickiemu.

14 września - w 1812 roku Napoleon Bonaparte wkroczył do opuszczonej przez Rosjan Moskwy.

15 września - w 1697 roku August II Mocny został w katedrze wawelskiej zaprzysiężony na króla Polski.

16 września – w 1668 roku abdykował, zrzekając się korony polskiej Jan II Kazimierz Waza.

17 września – w 1939 roku Związek Radziecki wypełniając układ Ribbentrop – Mołotow zaatakował terytorium Polski od wschodu.

18 września – w 1939 roku internowany przez władze estońskie polski okręt podwodny „ORP Orzeł” uciekł z portu w Tallinie.

19 września – w 1356 roku bitwa pod Poitiers między wojskami angielskimi i francuskimi podczas wojny stuletniej. Bitwa zakończyła się zwycięstwem wojsk angielskich, rozbiciem sił francuskich oraz pojmaniem króla Francji Jama II Dobrego.

20 września – w 1580 roku bitwa pod Toropcem między wojskami polskimi i rosyjskimi w wyniku której wojska polskie dowodzone przez księcia Janusza Zbarskiego rozbiły armię wojewodów Dmitrija Czeremisowa i Grigorija Naszczokina.

21 września – w 1918 roku wojska brytyjskie rozgromiły armię turecką pod Megiddo.

22 września – w 1939 rozegrała się bitwa pod Łomiankami, w której starły się wojska polskie i Wehrmacht.

23 września – w 1492 roku Jan I Olbracht został koronowany na króla Polski.

24 września – w 1676 roku wojska polskie dowodzone przez Jana III Sobieskiego pokonały pod Wojniłowem wojska Tatarów.

25 września – w 1648 roku wojska polskie zostały rozgromione pod Piławcami przez Kozaków.

26 września – w 1920 roku zakończyła się zwycięska dla Polaków bitwa nad Niemnem, w której pokonane zostały wojska Bolszewików.

27 września – w 1940 roku w Berlinie III Rzesza Niemiecka, Włochy i Japonia podpisały Pakt Trzech, który był zarówno sojuszem obronnym, jak również określał współpracę sygnatariuszy paktu.

28 września – w 1939 roku w Moskwie podpisano radziecko – niemiecki traktat o granicach i przyjaźni, potwierdzający IV rozbiór Polski.

29 września – w 1669 roku na króla Polski koronowano Michała Korybuta Wiśniowieckiego.

30 września – w 1794 roku pod Łabiszynem wojska Jana Henryka Dąbrowskiego pokonały wojska pruskie.