Kalendarium Wydarzeń Historycznych - STYCZEŃ

1 stycznia – w 1993 roku Czechosłowacja rozpadła się na dwa kraje – Republikę Czeską i Słowację.

2 stycznia – w 1657 roku wojska polskie pokonały Szwedów pod Chojnicami.

3 stycznia – w 1777 roku wojska amerykańskie pokonały Brytyjczyków pod Princeton podczas wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

4 stycznia – w 1903 roku urodził się Georg Elser – działacz socjalistyczny, sprawca nieudanego zamachu na Adolfa Hitlera.

5 stycznia – w 1876 roku urodził się Konrad Adenauer – Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec.

6 stycznia – w 1286 roku na króla Francji koronowano Filipa IV Pięknego, który doprowadził do upadku Zakon Templariuszy.

7 stycznia – w 1942 roku zakończyła się bitwa pod Moskwą. Była to pierwsza strategiczna porażka Adolfa Hitlera i Wehrmachtu na froncie wschodnim podczas kampanii rosyjskiej.

8 stycznia – w 1959 roku Charles de Gaulle został prezydentem Francji.

8 stycznia – w 1943 roku dowództwo Armii Czerwonej zaproponowało generałowi Paulusowi honorową kapitulację pod Stalingradem, którą niemiecki dowódca kategorycznie odrzucił.

9 stycznia – w 1916 roku zakończyła się zwycięstwem dla Turcji bitwa pod Gallipoli.

10 stycznia – w 1920 roku wszedł w życie Traktat Wersalski kończący I wojnę światową.

11 stycznia – w 347 roku urodził się Teodozjusz I Wielki – Cesarz Rzymski.

12 stycznia – w 1528 roku Gustaw I Waza został koronowany na króla Szwecji.

13 stycznia – w 1770 roku Konfederaci Barscy doznali klęski pod Grabem w starciu z wojskami rosyjskimi.

14 stycznia – w 1943 roku rozpoczęła się konferencja w Casablance, gdzie ustalono, że wojna z Niemcami będzie prowadzona do czasu bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy i jej sojuszników.

15 stycznia – w 1582 roku w Jamie Zapolskim podpisano rozejm kończący wojnę polsko – moskiewską, na mocy którego Polska odzyskała Inflanty.

16 stycznia – w 1919 roku Ignacy Jan Paderewski został mianowany premierem i ministrem spraw zagranicznych.

17 stycznia – w 1649 roku na Wawelu w Krakowie Jan II Kazimierz Waza został koronowany na króla Polskiej.

18 stycznia – w 1654 roku Kozacy i Rosjanie zawarli ugodę w Perejesławiu – więcej w artykule Ugoda w Perejasławiu – czy to był I rozbiór Rzeczpospolitej?

19 stycznia – w 1945 roku Leopold Okulicki rozwiązał Armię Krajową.

20 stycznia – w 1942 roku w Wannsee pod Berlinem rozpoczęła się konferencja na której podjęto decyzję oraz ustalono jak prowadzone będzie ludobójstwo Żydów – więcej w artykule Konferencja w Wannsee. To tutaj omówiono plan zagłady Żydów

21 stycznia – w 1793 roku Ludwik XVI został w Paryżu zgilotynowany.

22 stycznia – w 1905 roku w Rosji doszło do tzw. Krwawej Niedzieli w trakcie której zginęło około 100 osób.

23 stycznia – w 1793 roku Rosja i Prusy podpisały II traktat rozbiorowy Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

24 stycznia – w 1507 roku Zygmunt I Stary został koronowany na Wawelu w Krakowie na króla Polski.

25 stycznia – w 1831 roku podczas powstania listopadowego sejm ogłosił detronizację króla Polski Mikołaja I.

26 stycznia – w 1699 roku zawarto pokój w Karłowicach na mocy którego Rzeczpospolita Obojga Narodów odzyskała Podole z Kamieńcem – więcej w artykule Pokój w Karłowicach w 1699 roku

27 stycznia – w 1945 roku doszło w Miechowicach /dzisiejsza dzielnica Bytomia/ do tzw. Tragedii Miechowickiej, w wyniku której żołnierze Armii Czerwonej zamordowali ponad 380 osób – więcej w artykule Mroczne tajemnice Bytomia

28 stycznia – w 1573 roku podpisano akt Konfederacji Warszawskiej gwarantujący tolerancję religijną w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

29 stycznia – w 1655 roku rozpoczęła się polsko – rosyjska bitwa pod Ochmatowem, zakończona zwycięstwem wojsk polskich.

30 stycznia – w 1667 roku podpisano traktat w Andruszowie kończący wojnę polsko – rosyjską, na mocy którego Rzeczpospolita utraciła część Ukrainy - więcej w artykule Rozejm w Andruszowie. Sukces czy porażka?

31 stycznia – w 1943 roku feldmarszałek Friedrich von Paulus, dowódca 6 Armii niemieckiej poddał się pod Stalingradem dowódcy 64 Armii generałowi Michaiłowi Szumiłowowi.