HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 9 LIPCA

9 lipca 1807 roku Napoleon Bonaparte zawarł w Tylży pokój z Królestwem Prus reprezentowanym przez Fryderyka Wilhelm III.

Podpisany przez Napoleona Bonaparte i cesarza Rosji Aleksandra I traktat w Tylży z 7 lipca 1807 roku, na mocy którego cesarz Rosji uznał nabytki Francji i przystąpił do blokady kontynentalnej Wielkiej Brytanii oraz uznał powstanie Księstwa Warszawskiego, miał swój ciąg dalszy 9 lipca. Wówczas Bonaparte zawarł układ z Królestwem Prus, które zrzekały się ziem drugiego i części ziem pierwszego i trzeciego rozbioru Polski, z których utworzono Księstwo Warszawskie. Ponadto Prusy zrzekły się terenów na zachodzie Niemiec, gdzie utworzono Królestwo Westfalii, zaś Gdańsk został Wolnym Miastem pod wspólnym protektoratem Prus i Saksonii.

Traktaty w Tylży z 7 i 9 lipca między Francją a Rosją i Prusami jeszcze raz potwierdziły potęgę Napoleona Bonaparte, który dyktował warunki zarówno Aleksandrowi I, jak również Królowi Prus Fryderykowi Wilhelmowi III.

Zdjęcie: Europa w czasach napoleońskich – najdalszy zasięg zdobyczy Napoleona Bonaparte, źródło: Encyklopedia Powszechna Ultima Thule z 1931 roku, za Wikimedia Commons, domena publiczna.