HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 9 KWIETNIA

9 kwietnia 1241 roku wojska polskie pod dowództwem Henryka II Pobożnego zostały rozgromione pod Legnicą przez Mongołów.

Wojska mongolskie po zajęciu i złupieniu Krakowa posuwały się dalej na Zachód, gdzie połączonej armii mongolskiej postanowił przeciwstawić się książę śląski, krakowski i wielkopolski Henryk II Pobożny, który stanął na czele wojsk chrześcijańskich. Mimo że Henryk II posiadał ciężką jazdę, to dowodzący wojskami wroga brat Batu–chana – Ordu doskonale dowodził swoją zorganizowaną armią, przeprowadzając manewry, które zaskoczyły wojska dowodzone przez księcia śląskiego.

Armia chrześcijańska została rozbita, a Henryk II Pobożny zginął w bitwie. Śmierć księcia doprowadziła do rozpadu jego państwa i pogłębiła jeszcze bardziej rozbicie dzielnicowe w Polsce.

Zdjęcie: Bitwa pod Legnicą na miedziorycie Matthäusa Meriana Starszego z 1630 roku pod tytułem „Wielka klęska chrześcijan pobitych przez Tatarów”, źródło: akg-images, autor: Matthäus Merian Starszy, za Wikimedia Commons, domena publiczna.