HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 9 CZERWCA

9 czerwca 1595 roku urodził się Władysław IV Waza, król Polski, tytularny król Szwecji i car Rosji, jeden z najwybitniejszych władców Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Cieszył się ogromną popularnością, czego dowodem był wybór jednogłośny na króla Polski. Panowanie w Polsce rozpoczął w wieku 37 lat, wybrany jednogłośnie 8 listopada 1632 roku przez sejm elekcyjny na króla Polski, 6 lutego 1633 roku został w Krakowie /w katedrze na Wawelu/ koronowany na króla Polski. Władysław IV Waza rozpoczął krótkie, bo szesnastoletnie rządy w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Za czasów panowania Władysława IV Wazy polska prowadziła wojnę z Rosją w latach 1632-1634, zakończoną pokojem wieczystym w Polanowanie, na mocy którego potwierdzone zostały nabytki Rzeczpospolitej z 1619 roku - województwo smoleńskie oraz ziemię czernihowską i siewierską. Z kolei w latach 1633 – 1634 na swoją korzyść Władysław IV rozstrzygnął również konflikt z Turcją, który zakończył się dla Polski nie tylko uznaniem granic Polski, ale również obietnicą sułtana, który miał powstrzymywać najazdy Tatarów na ziemie polskie.

Warto również przypomnieć, że Władysław IV Waza przygotowywał wielką wojnę z Turcją, która miała mu zapewnić nie tylko rolę obrońcy chrześcijaństwa, ale także zdobycze terytorialne – Mołdawię, Wołoszczyznę i Siedmiogród. Król polski prowadził tajne rozmowy z Kozakami, obiecując im podniesienie rejestru kozackiego /zwiększenie liczby wojsk kozackich/ i udział w łupach wojennych.

Plany te pokrzyżowali jednak polscy magnaci i szlachta, a wielkie rozczarowanie Kozaków, którzy uznali rezygnację Rzeczypospolitej z wojny za zdradę było jedną z przyczyn wybuchu powstania na Ukrainie w 1648 roku.

Zdjęcie - Portret królewicza Władysława Zygmunta Wazy w stroju polskim, Pieter Claesz. Soutman, kopia warsztatowa, 1642, płótno, olej, 206 x 127,5, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Wil.1134, f za Wikimedia Commons, domena publiczna.