HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 4 LISTOPADA

4 listopada 1794 roku Rosjanie przystąpili do szturmu Pragi bronionej przez wojska generała Józefa Zajączka. Obrona Pragi dość szybko została przerwana, a wojska rosyjskie z każdą godziną zyskiwały przewagę. W obronie zginął między innymi generał Jakub Jasiński, a do godziny 21.00 praktycznie cała Praga znalazła się w rękach rosyjskich, które dokonały maskary ludności cywilnej. Według historyków w rzezi warszawskiej Pragi mogło zginąć nawet od 13 do 20 tysięcy ludzi.

Klęska wojsk polskich pod Maciejowicami 10 października 1794 roku i wzięcie do niewoli rannego Tadeusza Kościuszki, doprowadziła w rzeczywistości do upadku insurekcji kościuszkowskiej. Ostatnim aktem walki o niepodległość była rzeź warszawskiej Pragi, dokonana przez wojska generała Aleksandra Suworowa.

Po klęsce pod Maciejowicami wojska rosyjskie już 2 listopada dotarły na przedpola Warszawy. Dwa dni później, 4 listopada 1794 roku Rosjanie przystąpili do szturmu Pragi, a jej obrona była nie tylko ostatnim zbrojnym starciem insurekcji kościuszkowskiej, ale również ostatnią bitwą Rzeczypospolitej Obojga Narodów, która w wyniku III rozbioru w 1795 roku przestała istnieć i na 123 lata została wymazana z mapy Europy.

Zdjęcie: Aleksander Orłowski, Rzeź Pragi, ok. 1810 roku, w zbiorze Muzeum Czartoryskich, Źródło/Fotograf  www.pinakoteka.zascianek.pl, domena publiczna za Wikimedia Commons.