HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 25 PAŹDZIERNIKA

25 października 1867 roku urodził się Józef Dowbor-Muśnicki, generał porucznik w armii rosyjskiej /awansowany w 1917 roku/, a następnie od marca 1918 roku generał broni Wojska Polskiego.

Dowbor - Muśnicki był organizatorem I Korpusu Polskiego w zaborze rosyjskim, zaś w czasie Powstania Wielkopolskiego był od stycznia 1919 roku jego naczelnym dowódcą. Zorganizował liczącą 100 tys. żołnierzy armię, a jego talent dowódczy miał ogromny wpływ na powodzenie powstania, które zakończyło się dla Polski zwycięstwem.

Po sukcesie w Powstaniu Wielkopolskim, Józef Piłsudski zapropoponował Dowbór - Muśnickiemu przejęcie dowodzenia nad frontem południowo-wschodnim w wojnie polsko - bolszewickiej. Muśnicki jednak odmówił Piłsudskiemu. Powodem miało być przejęcie frontu od swojego dawnego podwładnego gen. Wacława Iwaszkiewicza, którego Muśnicki bardzo cenił i dlatego nie zdecydował się na objęcie jego funkcji. Muśnicki został 6 października 1920 przeniesiony do rezerwy, a 31 marca 1924 w stan spoczynku.

Generał zamieszkał w majątku Batorowo koło Poznania, gdzie zmarł 26 października 1937 roku.

Zdjęcie: Józef Dowbor-Muśnicki, generał broni, dowódca wojsk wielkopolskich - fotografia pozowana, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygnatura: 1-H-328.