HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 25 GRUDNIA

25 grudnia 1076 roku Bolesław Śmiały został w Gnieźnie koronowany na króla Polski. Był trzecim władcą po Bolesławie Chrobrym i Mieszku II Lambercie koronowanym władcą naszego kraju.

Koronacja na króla Polski była możliwa dzięki poparciu papieża Grzegorza VII, którego Bolesław Śmiały wspierał w konflikcie z cesarzem Henrykiem IV. Koronacja była potwierdzeniem siły Bolesława w Królestwie Polski, jak również przejawem suwerenności ówczesnego państwa polskiego.

Za czasów Bolesława Śmiałego Polska prowadziła bardzo aktywną politykę zagraniczną, prowadząc konflikty z Węgrami, Czechami i Rusinami. Udało mu się nie tylko przyłączyć do Polski Grody Czerwieńskie, ale również podobnie jak Bolesław Chrobry zająć Kijów i osadzić tam swojego protegowanego księcia Izjasława. Śmiały wspierał księcia węgierskiego Belę i jego syna w walce o zdobycie korony królewskiej, wysyłając na Węgry zbrojną ekspedycję, jak również czeskięgo księcia Wratysława.

W Polsce pod koniec lat siedemdziesiątych XI wieku popadł w konflikt z biskupem krakowskim Stanisławem, który został zamordowany w 1079 roku. Do dziś jednak nie mamy pewności czy biskup został zamordowany osobiście przez Bolesława Śmiałego czy też zginął z rozkazu króla. Śmierć biskupa była prawdopodobną przyczyną spisku możnowładztwa, czego skutkiem była ucieczka króla w 1079 roku na Węgry. Tam Bolesław Śmiały zmarł w 1081 roku.

Władzę po Bolesławie Śmiałym przejął młodszy brat, Władysław Herman, który mógł być zamieszany w spisek przeciwko królowi.

Zdjęcie: Król Polski Bolesław Śmiały według Jana Matejki, za Wikimedia Commons, domena publiczna.