HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 24 PAŹDZIERNIKA

24 października 1795 roku monarchowie Rosji, Prus i Austrii przypieczętowali umową ostatni III, pełny rozbiór Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Największy obszar powierzchniowo zajęła Rosja, która przejęła wszystkie ziemie na wschód od Niemna i Bugu, tj. ok. 120 tysięcy kilometrów kwadratowych.

Z kolei Prusy zajęły część Mazowsza z Warszawą, Podlasia i Litwy, zaś Austrii, która była inicjatorem III rozbioru anektowała Lubelszczyznę, Małopolskę z Krakowem oraz część Mazowsza i Podlasia.

Zdjęcie: Franciszek II Habsburg, inicjator III rozbioru Polski, Autor - Leopold Kupelwieser (1796–1862), Źródło/Fotograf: http://www.tirolerportraits.it/de/Portraits-suchen.aspx, za Wikimedia Commons, domena publiczna.