HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 2 SIERPNIA

2 sierpnia 1589 roku Henryk Walezy w Saint-Cloud koło Paryża został zasztyletowany przez dominikanina Jakuba Clémenta, który podstępem otrzymał u króla audiencję i wbił mu nóż w podbrzusze.

Henryk Walezy objął tron polski po śmierci ostatniego Jagiellona – Zygmunta II Augusta, który zmarł bezpotomnie. Na pierwszego elekcyjnego króla Polski Henryk Walezy został koronowany 21 lutego 1574 roku. W chwili objęcia polskiego tronu Henryk Walezy miał 22 lata, jednak jego rządy jako króla polskiego trwały zaledwie kilka miesięcy, bowiem po śmierci brata Karola IX zdecydował się na ucieczkę z kraju z 18 na 19 czerwca 1574 roku.

W Polsce Walezy od początku toczył spory z polską szlachtą m.in.: o zaprzysiężenie artykułów henrykowskich oraz ślub ze starszą o około 30 lat siostrą zmarłego Zygmunta II Augusta – Anna Jagiellonką. Po ucieczce z Polsce objął rządy we Francji jako Henryk III, próbując zakończyć trwające tam wojny religijne.

Henryk Walezy był ostatnim z dynastii Walezjuszy na tronie francuskim. Zmarł 2 sierpnia 1589 roku w Saint-Cloud koło Paryża, zasztyletowany przez dominikanina Jakuba Clémenta.

Zdjęcie: Henryk III Walezy, jako król Francji, źródło: Pałac w Wersalu, za Wikimedia Commons, domena publiczna.