HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 16 MARCA

16 marca 1942 roku Niemcy rozpoczęli akcję Reinhardt, która prowadzona była w obozach zagłady - Bełżec, Sobibór, Treblinka, Majdanek - jej celem była całkowita zagłada narodu żydowskiego, a mord ten był kwintesencją nienawiści i niemieckiego antysemityzmu.

Akcją Reinhardt kierował austriacki nazista Odilo Globocnik. W czasie jej trwania Niemcy wymordowali około 2 mln Żydów, co było w pełni przemyślanym działaniem, które miało zniszczyć naród żydowski w imię nazistowskiej ideologii, w której cała Europa miała być wolna od Żydów.

Decyzję, w jaki sposób należy dokonać eksterminacji Żydów, podjęto podczas konferencji w Wannsee 20 stycznia 1942 z udziałem nazistowskich dygnitarzy – Heydrichem, Eichmannem czy Rolandem Freislerem.

Warto podkreślić, że obóz śmierci w Bełżcu funkcjonował od marca do grudnia 1942 roku, obóz w Sobiborze – od maja 1942 roku do października 1943 roku, a obóz Treblinka II – od lipca 1942 roku do sierpnia 1943 roku.

Ofiary akcji "Reinhardt" mordowano również w obozie koncentracyjnym i zagłady na Majdanku. Akcja Reinhardt trwała do 17 października 1943 roku, a w jej trakcie zamordowano 70% żydowskich mieszkańców Generalnej Guberni, Okręgu Białystok i tych terytoriów, które zostały włączone do III Rzeszy Niemieckiej.

Zdjęcie nr 1: Gubernator Hans Frank oraz dowódca SS i policji w dystrykcie lubelskim Odilo Globocnik (z prawej), źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, data wydarzenia: styczeń 1941 roku, Sygnatura: 2-2735.

Zdjęcie nr 2: Deportacja polskich Żydów z Siedlec do Treblinki w 1942 roku w czasie okupacji niemieckiej. Teka edukacyjna "Zagłada Żydów Polskich w czasie II wojny światowej". Zbiory ŻIH, źródło: "Zagłada Żydów Polskich w czasie II wojny światowej" - Karty, strona 32, data publikacja - 1942 rok, zdjęcie należy do domeny publicznej, ponieważ zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 marca 1926 r. oraz art. 2 ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim fotografie polskich autorów (lub fotografie, które ukazały się po raz pierwszy w Polsce lub równocześnie w Polsce i za granicą) opublikowane bez wyraźnego zastrzeżenia praw autorskich przed uchwaleniem ustawy z dnia 23 maja 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie podlegają ochronie.