HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 16 MAJA

16 maja 1648 roku zakończyła się bitwa pod Żółtymi Wodami. Nie tylko doszło w niej do klęski wojsk polskich, ale również śmierci Stefana Potockiego – syna hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Potockiego.

Przegrana Polaków pod Żółtymi Wodami w starciu z połączonymi siłami kozacko-tatarskimi dowodzonymi przez Bohdana Chmielnickiego zapoczątkowała okres wielkich klęsk Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powstanie Chmielnickiego, Potop szwedzki, wojna z Rosją oraz Turcją pogrążyły militarnie i gospodarczo nasz kraj.

Bohdan Chmielnicki sprzymierzony z Tatarami otrzymał od nich wsparcie jazdy pod wodzą Tuhaj-beja, dzięki czemu siły Kozaków były zdecydowanie liczniejsze w porównaniu z tym, czego spodziewali się Polacy. Kiedy wojska Stefana Potockiego dotarły do Żółtych Wód zostały zaatakowane przez oddziały tatarskie. Oblężony w obozie pod Żółtymi Wodami Potocki bronił się przed atakami wojsk kozacko-tatarskich. 14 maja podjęto jednak negocjacje, zgodnie z którymi za wydanie armat, wojsko polskie dostało gwarancję odwrotu w stronę Kryłowa.

Chmielnicki mimo obietnicy złamał ugodę, uwięził posłów polskich, a próba przedostatnia się Polaków do obozu w Kryłowie zakończyła się niepowodzeniem i dostaniem do niewoli kilkuset żołnierzy. Stefan Potocki został postrzelony i w wyniku ran zmarł w niewoli tatarskiej.

Klęska pod Żółtymi Wodami była pierwszą z wielkim porażek wojsk polskich w 1648 roku w czasie Powstania Chmielnickiego – kolejne to Korsuń 26 maja oraz Piławce 23-25 września 1648 roku. Warto podkreślić, że 20 maja 1648 roku, a więc cztery dni po klęsce pod Żółtymi Wodami zmarł w Mereczu król Władysław IV Waza.

Zdjęcie: Bohdan Chmielnicki, źródło: Państwowe Muzeum Historyczne w Moskwie, za Wikimedia Commons, domena publiczna.