HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 1 GRUDNIA

1 grudnia 1867 roku urodził się Ignacy Mościcki, prezydent II Rzeczypospolitej w latach 1926 – 1939.

Ignacy Mościcki w latach 1887 – 1891 studiował chemię na politechnice w Rydze /Łotwa/. W 1892 roku wyemigrował do Londynu, zaś w 1897 roku przeniósł się do Szwajcarii, gdzie na Uniwersytecie we Fryburgu otrzymał stanowisko profesora chemii.

Z kolei w 1912 roku objął Katedrę Chemii Fizycznej i Elektrochemii Technicznej Politechniki Lwowskiej, a swoją pracę naukową kontynuował po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Od 1922 roku był dyrektorem naczelnym Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie /wówczas Królewska Huta/.

Po zamachu majowym w 1926 roku, Józef Piłsudski wysunął kandydaturę Ignacego Mościckiego na prezydenta Polski. Zgromadzenie Narodowe powierzyło mu ten urząd większością głosów 1 czerwca 1926 roku, zaś w 1933 roku ponownie Zgromadzenie Narodowe wybrało go na drugą kadencję, którą piastował do 1939 roku. 17 września 1939 roku wspólnie z rządem i Naczelnym Wodzem przekroczył granicę polsko-rumuńską i został internowany przez władze rumuńskie.

Na emigracji zdecydował się ustąpić /30 września 1939 roku/ ze stanowiska prezydenta Polski, a w grudniu 1939 roku wyjechał do Szwajcarii. Tam zmarł w Versoix koło Genewy 2 października 1946 roku.

W 1993 roku jego szczątki sprowadzono do Polski i złożono w krypcie bazyliki św. Jana w Warszawie.

Zdjęcie: Prezydent RP Ignacy Mościcki. Fotografia sytuacyjna, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygnatura: 1-A-1712.