Dlaczego mocarstwa traktowały Polskę jak kartę przetargową?

W XX wieku Polska kilkakrotnie stała się obiektem politycznych targów wielkich mocarstw. Ze zdaniem naszego kraju alianci nie liczyli się, czego dowodem było oddanie przez mocarstwa zachodnie Polski pod kontrolę Sowietów. O tym, dlaczego nasi sojusznicy zamiast nam pomagać, odwracali się od nas opowiedział dzisiaj, 19 października podczas prelekcji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu Tomasz Sanecki.

Zanim jednak bytomski historyk przeszedł do wydarzeń, jakie rozegrały się w XX wieku, przypomniał czasy Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W XVII wieku to Polska decydowała o losach europejskich narodów. Będąc potęgą militarną to inne kraje zabiegały o sojusze z nami. Wszystko jednak zmieniło się w XVIII wieku, kiedy nasz kraj stał się obiektem targów politycznych ówczesnych mocarstw europejskich - Rosji, Prus oraz Austrii - mówił podczas wykładu Tomasz Sanecki.

Sanecki w swoim wykładzie poruszył także sprawę polską podczas kampanii Napoleona Bonaparte w Europie na początku XIX wieku. W opinii historyka Polacy stali się kartą przetargową w wielkiej polityce Bonapartego, który obiecał nam niepodległość, a w rzeczywistości wykorzystał Polskę jako straszak wobec Rosji, Prus i Austrii. Nasi zaborcy obawiając się wskrzeszenia niepodległej Polski byli gotowi iść na dalekie ustępstwa wobec Cesarza Francuzów.

Bytomski historyk skupił się jednak głównie na wydarzeniach w XX wieku. Przypomniał cztery najważniejsze wydarzenia, które negatywnie wpłynęły na losy naszego kraju, a mimo to nie potrafiliśmy wyciągnąć z nich właściwych wniosków. Wśród nich były wydarzenia, jakie rozegrały się w 1920 roku podczas wojny polsko – bolszewickiej, kiedy rząd brytyjski za plecami Polaków chciał oddać nasz kraj pod kontrolę Rosji Radzieckiej.

Kolejnym dowodem zdrady były prowadzone przez Francję i Niemcy tajne rozmowy w 1933, zgodnie z którymi za pokój miała zapłacić Polska oddając III Rzeszy Niemieckiej Gdańsk i zgadzając się na eksterytorialną autostradę i kolej łączącą Niemcy z Prusami Wschodnimi.

Tomasz Sanecki najwięcej poświęcił miejsca wydarzeniom w 1939 roku związanym z nieudzieleniem Polsce gwarantowanej przez Wielką Brytanię i Francję pomocy, czego efektem był IV rozbiór Rzeczpospolitej dokonany przez Niemcy i Związek Radziecki. Historyk nie pominął również tematu konferencji w Teheranie w 1943 roku i Jałcie w 1945 roku. To tam, jak mówił Sanecki, zapadły decyzje dotyczące naszej wschodniej granicy oraz oddania naszego kraju pod wpływy Józefa Stalina, który zrealizował tym samym marzenia przywódców Rosji z 1920 roku dotyczące sowietyzacji Polski.

Tekst ze strony www.bytom.pl