Bitwa, która zakończyła okres napoleoński w Europie

Waterloo jest symbolem nie tylko ostatecznej klęski Bonapartego, ale również upadku potęgi Francji, która już w XIX wieku nie odgrywała tak znaczącej roli, jak za czasów wielkiego Napoleona.

276 lat temu, 18 czerwca 1815 roku Cesarz Francuzów Napoleon Bonaparte poniósł klęskę w bitwie pod Waterloo. Mimo dwukrotnej przewagi, jaką miał Wellington i Blücher nad wojskami francuskimi, również oni nie ustrzegli się błędów, które mogły zaważyć na losach bitwy. Wojska angielskie i pruskie pod wodzą księcia Wellingtona i feldmarszałka Blücher odniosły jednak zwycięstwo, kończąc ostatecznie epokę napoleońską w Europie.

Zdjęcie: Bitwa pod Waterloo w 1815 roku, źródło za Wikimedia Commons.